Unge med diagnoser

Inklusionsopgaven er stor i grundskolen, og flere og flere unge med diagnoser optages på ungdoms- og videregående uddannelser. En stor del af de børn og unge, som inkluderes, har diagnoser som fx ADHD, specifikke neuropsykologiske problemstillinger eller kognitive udviklingsforstyrrelser.

Inklusion af denne målgruppe kræver viden om de særlige funktionsnedsættelser, som disse børn og unge er udfordret af samt målrettede specialpædagogiske værktøjer, der kan bruges i undervisningen og i afholdelsen af vejlednings- og mentorsamtaler.

Samtidig er det vigtigt at have en forståelse for de typiske udfordringer, der opstår i mødet mellem målgruppen og uddannelsessystemet samt viden om, hvad en inklusionsorienteret praksis er. Herunder fx hvilke betingelser der skal være til stede for, at inklusion har de bedste odds, hvad man skal være særligt opmærksom på, og hvordan man gradvist kan styrke inklusionen.

Formål 

At du kvalificeres til at inkludere børn og unge med diagnoser i undervisningen, vejledningen, mentorarbejdet samt i øvrigt pædagogisk arbejde.

Udbytte 

 • Du får viden om diagnoser som fx ADHD og Aspergers syndrom samt om specifikke neuropsykologiske problemstillinger. Herunder viden om de funktionsudfordringer, som målgruppen har.
 • Du får specialpædagogiske værktøjer, der kan bruges i undervisningen samt i afholdelsen af vejlednings- og mentorsamtaler.
 • Du får indsigt i typiske udfordringer, som opstår i mødet mellem målgruppen og uddannelsessystemet.
 • Du får viden om, hvad der skal til for, at inklusion virker.
 • Du får kvalificeret dine kompetencer i forhold til en inklusionsorienteret pædagogik og undervisning.

Målgruppe

Kurset henvender sig til undervisere, vejledere, mentorer m.fl., der arbejder med unge med funktionsnedsættelser. • Share Buttons

  Share on FacebookShare on LinkedIn


 • Underviser


  Jens Wilbrandt er psykolog og specialiseret i spændingsfeltet mellem neuropsykiatri- og psykologi og pædagogisk psykologi.

  Jens har været konsulent på det specialpædagogiske skoleområde, hvor han har arbejdet med elever med udviklingsforstyrrelser. Herfra har han solid erfaring med forskellige former for test af børn og unge. Endelig er Jens certificeret i dynamiske test- og træningsredskaber af Feuerstein Instituttet i Jerusalem, hvor der fokuseres på at afdække potentialer frem for det aktuelle funktionsniveau.

  Aktuelt arbejder Jens som rådgiver for Midtfyns Gymnasium i forbindelse med deres særlige stx-tilbud for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser samtidig med, at han fungerer som selvstændig supervisor, underviser, foredragsholder og konsulent.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.