Trivsel og fastholdelse på trods

– kognitiv livsvejledning af sårbare unge

Andelen af unge, der lider af fx angst eller selvskadende adfærd, er stødt stigende, og som professionel skal du derfor være klædt på til at forstå, støtte og motivere unge, som mistrives. Sagt med andre ord skal du være klædt metodisk på til at støtte de unges udvikling på trods af deres udfordringer.

Til det formål er den kognitive livsvejledning, som er udviklet af psykolog Marianne Schøler og professor i psykologi Jan Tønnesvang, særdeles effektiv.

Kognitiv livsvejledning er en helt ny metodisk tilgang til samtalen med sårbare unge. Den er funderet i vitaliseringspsykologien og den kognitive metode, som er teoretiske forståelsesrammer, der tager højde for de helt særlige udfordringer og ressourcer, der er på spil i ungdomslivet: Den kognitive udvikling, de følelsesmæssige udfordringer og alle de sociale platforme, som den unge skal navigere i.

Det er ikke en behandlingsmodel, men en samtalemodel med et fremadrettet blik på den unges livsbaneskabelse i retning af fuldført uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kvinden bag den kognitive livsvejledning – Marianne Schøler – er en gennemgående figur på konferencen. Hun præsenterer det teoretiske fundament for metoden, ligesom hun står for dagens to workshops, hvor du får afprøvet metoderne på egen krop. Derudover deler Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt deres erfaringer med at anvende metoden i forbindelse med de unges uddannelsesparathed. Herunder fremhæver de implementeringsprocessen, og hvilke forskelle metoderne gør for såvel vejlederne som for de unge.

Vel mødt til en konference, hvor du bliver klædt på til at anvende metoderne i din egen praksis, og hvor du får et sæt materiale med hjem, der indeholder alle de modeller og redskaber, som du præsenteres for på konferencen.

Målgruppe 

Konferencen henvender sig til professionelle, der på forskellig vis arbejder med sårbare unge. Det være sig som vejleder, mentor, lærer, pædagog, støtteperson etc.

Se programmet her • Share Buttons

  Share on FacebookShare on LinkedIn


 • Oplægsholdere


  Marianne Schøler er psykolog og indehaver af UngLiv.dk, som er et kognitivt terapicenter med speciale i terapeutisk arbejde med børn, unge og voksne. Her arbejder Marianne med udredning og behandling af særligt udsatte børn og unge, deres familier og faglige netværk.

  Marianne etablerede og uddannede i 2014 et mentorkorps med henblik på støtte af psykisk sårbare unge på ungdomsuddannelserne. I den forbindelse har hun skrevet “Mentorhåndbogen”, som tager afsæt i vitaliseringspsykologi og kognitiv metodik.

  Sideløbende med den kliniske behandling har Marianne en særlig interesse for udvikling af kognitive metoder og redskaber til børn og unge. Hun afholder kurser og foredrag inden for børne- og ungdomsområdet og er leder af sorggrupper for børn og unge. Marianne er herudover tilknyttet forskellige institutioner med henblik på personaleudvikling/sikring af psykisk arbejdsmiljø samt som supervisor.

  Anders Ladegaard er leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt (UU Lillebælt), og han har en baggrund som folkeskolelærer og uddannelsesvejleder.

  Som leder af UU Lillebælt arbejder Anders med strategien ”Fra selvledelse til medledelse”. Det betyder, at metodefrihed er afløst af metodefællesskaber, og at konferencer overvejende er erstattet af interne udviklingsrum. Samtidig arbejdes der med toårsplaner for intern uddannelse i organisationen. Implementering af vitaliseringspsykologi og kognitiv metode er et eksempel på realisering af strategien i den daglige praksis.

  Stine Pilsmak Kaldahl er uddannelsesvejleder i Team Ung på Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt (UU Lillebælt). Stine anvender dagligt vitaliseringsmodellen og den kognitive metode i intense vejledningsforløb for 13-18 årige unge på Middelfart Produktionsskole.

  Stine er uddannet cand. mag. i religion og historie.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.