Svinetræning

– sjov og effektiv udendørs træning og leg

Efter skolereformen skal eleverne bevæge sig gennemsnitligt 45 minutter i løbet af hver skoledag, og det er en udfordring for mange lærere og pædagoger at finde på sjove og effektive måder at arbejde med bevægelse på.

I forhold til den udfordring kan der hentes inspiration i Svinetræning. Det er en sjov og stærkt motiverende træningsform, der foregår udendørs. Det er svinehårdt, og man bliver ofte beskidt under træningen. Heraf navnet.

Princippet bag Svinetræning er, at effektiv og motiverende træning og leg kan udføres udendørs uden brug af andet end de forhåndenværende remedier – fx på legepladsen, i skolegården, i byen eller i skoven. Med lidt kreativitet og fantasi findes der nemlig forbavsende gode muligheder for træning og bevægelse alle steder. Det kan måske være lidt svært at forstille sig, men hvis man først bliver sporet ind på tankegangen, er der meget få begrænsninger.

Underviseren Peter Løwenstein, som er idrætsfysiolog, har udviklet konceptet på baggrund af mange års erfaring med træning – såvel udendørs som indendørs. Dette i samarbejde med Jens Bojsen-Møller, som er professor i idræt. Senest har de udgivet e-bogen ”Svinetræning for børn”. Den indeholder 50 illustrationsvideoer målrettet lærere og pædagoger, som arbejder med børn fra ca. 4 klassetrin og opefter. Bogen kan downloades frit fra materialeplatformen.

E-bogen fungerer som basis for kurset, som I kan rekvirere til afholdelse på jeres skole. Kurset består af tre dele:

  1. Før kurset scouter underviseren jeres skole og de lokale udeomgivelser for alternative træningsområder.
  2. En praktisk session, hvor der svinetrænes i jeres nærområde. Der udleveres et katalog over gode træningssteder i skolens lokalområde med angivelse af mulige øvelser, lege og bevægelsesideer.
  3. Et teoretisk oplæg om principperne bag Svinetræning.

Formål

At du kvalificeres til at bruge lokale udeomgivelser til undervisning i sjov, enkel og effektiv træning, leg og fysisk aktivitet.

Udbytte

  • Du får indsigt i principperne bag Svinetræning.
  • Du lærer at anvende udeomgivelser i jeres nærmiljø til træning, leg og fysisk aktivitet.
  • Du får indsigt i, hvordan undervisning i træning, leg og fysisk aktivitet kan være sjov, enkel og effektiv.
  • Du får rammer og struktur til at planlægge undervisning i udetræning og fysisk aktivitet.
  • Du lærer at tilpasse træningen til forskellige niveauer og målgrupper.

Målgruppe

Lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere, der arbejder med idræt, fysisk aktivitet og bevægelse på mellemtrinnet og i udskolingen.

 

Praktisk info

Deltagerantal:

Minimum 12 deltagere.

Pris:

Kr. 800 pr. person ekskl. moms.

Ved mere end 20 deltagere beregnes et tillæg, for da skal den praktiske session afholdes ad flere omgange.

Tid:

Tidspunktet aftales med underviseren.

Sted:

Jeres skole og lokale udeomgivelser.

Kontakt:

Ring eller skriv til Helle Gammelgaard, hvis I er interesseret i at høre mere om kurset eller i at rekvirere et kursus.

Telefon: på 72 62 42 00
Mail: helle@kurserogkonferencer.dk

 

GENERATOR – PÆDAGOGIK OG PSYKOLOGI 2017