Styrk unges digitale dannelse

– på strategisk niveau og i klasseværelset

Teknologier i form af fx Facebook, Instagram og Snapchat er mere end redskaber. Det er en udvikling, som har åbnet op for nye kommunikationsformer og nye måder at være sammen på. De sociale medier er i dag en del af de unges nærmeste relationer, og derfor kræver det en særlig dannelse at begå sig på de digitale platforme. En digital dannelse.

På de fleste skoler og uddannelsesinstitutioner tales der også om værdien af, at eleverne/de studerende udvikler digital dannelse. Og senest har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udgivet et etisk kodeks for deling af krænkende materiale. Men spørgsmålet er, hvad det helt konkret betyder at være digitalt dannet, og hvordan man kan arbejde med digital dannelse i praksis.

Det spørgsmål belyses på konferencen, hvor en række eksperter stiller skarpt på:

 • hvad dannelse er, og hvordan skolen kan bidrage til dannelse
 • hvordan unge bruger de sociale medier
 • hvordan I som institution kan lave en strategi for digital dannelse
 • hvordan I kan styrke den digitale dannelse i det enkelte klasselokale

Målgruppe 

Konferencen henvender sig til lærere, pædagoger, vejledere og mentorer samt øvrige professionelle fra hele uddannelsessystemet.

Se programmet her • Share Buttons

  Share on FacebookShare on LinkedIn


 • Oplægsholdere


  Lisbeth Brunebjerg Holmegaard er projektleder i Medierådet for Børn og Unge og koordinator af det danske Sikker Internet Center, som også tæller Red Barnet og Center for Digital Pædagogik. Siden 2013 har Lisbeth stået i spidsen for udviklingen af en række oplysningsmaterialer om børn og unges brug af digitale medier, og hun har holdt mange oplæg om samme emne for både forældre og fagprofessionelle. Lisbeth har en uddannelse som folkeskolelærer og er cand.mag. i æstetik og kultur fra Aarhus Universitet

  Stefan Hermann er rektor på Professionshøjskolen Metropol, og han har netop udgivet bogen “Hvor står kampen om dannelse?”. Stefan Hermann er medlem af Rådet for Børns Læring, formand for ekspertgruppen “Bedre veje til ungdomsuddannelse” og med i bestyrelsen hos Danmarks Evalueringsinstitut.

  Søren Hebsgaard er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 2007 og har blandt andet skrevet om it og teknologi på videnskabsavisen Ingeniøren på Berlingske Tidende.

  På Syddansk Universitet har Søren specialiseret sig i, hvordan teknologi spiller sammen med det liv, vi lever, og hvordan det påvirker vores opfattelse af rigtigt og forkert. Samtidig har han undersøgt over 10.000 skole- og gymnasieelevers brug af mobil. Sørens oplæg tager udgangspunkt i disse undersøgelser samt den nyeste forskning inden for området.

  Mads Damgaard Fangel er lektor i dansk og musik ved Egaa Gymnasium. Han har været med til at udvikle skolens strategi for digital dannelse og har deltaget i flere gymnasiale udviklingsprojekter med fokus på elektroniske læringsmiljøer og didaktisk brug af sociale medier.

  Mads er desuden lærebogsforfatter, forlagskonsulent og kursusholder.

  Jonas Sindal Birk er konsulent og projektleder i Center for Digital Pædagogik. Han er uddannet antropolog og oplevelsesøkonom, hvilket giver ham indblik i både ungdomskulturen og det veletablerede medielandskab, som de unge færdes i. Når Jonas ikke udvikler centrets onlinerådgivning til unge, laver han dialogorienterede læringsmaterialer til folkeskolen om netetik og digital dannelse.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.