Styrk unges digitale dannelse

– på strategisk niveau og i klasseværelset

Teknologier i form af fx Facebook, Instagram og Snapchat er mere end redskaber. Det er en udvikling, som har åbnet op for nye kommunikationsformer og nye måder at være sammen på. De sociale medier er i dag en del af de unges nærmeste relationer, og danske børn er – sammen med andre børn i Norden – de tidligst debuterende på internettet.

Derfor er de unge intuitivt skarpe til at betjene digitale teknologier, og de er superforbrugere af dem. Men det er ikke ensbetydende med, at de forstår rækkevidden af deres handlinger på nettet i forhold til dem, de kommunikerer med, eller at de er i stand til at forholde sig kritisk til den information, de finder på nettet.

Det kræver nemlig en særlig dannelse at begå sig på de digitale platforme. En digital dannelse. På de fleste skoler og uddannelsesinstitutioner tales der også om værdien af, at eleverne/de studerende udvikler digital dannelse. Men spørgsmålet er, hvad det helt konkret betyder at være digitalt dannet, og hvordan man kan arbejde med digital dannelse i praksis.

Disse spørgsmål belyses på konferencen, hvor tre eksperter stiller skarpt på:

 • hvad dannelse er, og hvordan skolen kan bidrage til dannelse.
 • hvordan unge bruger de sociale medier, og hvordan det påvirker dem.
 • hvordan I kan være med til at give unge digitale vaner, der skaber en god balance mellem det fysiske og digitale liv.

Herefter afholdes der to workshops. Den ene handler om, hvordan I kan udvikle en strategi for digital dannelse på jeres skole/institution, og den anden handler om digital dannelse ud fra et trivselsperspektiv. Ved tilmelding skal du vælge, hvilken workshop du ønsker at deltage i. Du kan læse om de to workshops ved at klikke på linket nederst på siden.

Målgruppe 

Konferencen henvender sig til lærere, pædagoger, vejledere og mentorer samt øvrige professionelle fra hele uddannelsessystemet.

Se programmet her • Share Buttons

  Share on FacebookShare on LinkedIn


 • Oplægsholdere


  Stefan Hermann er rektor på Professionshøjskolen Metropol, og han har netop udgivet bogen “Hvor står kampen om dannelse?”. Stefan Hermann er medlem af Rådet for Børns Læring, formand for ekspertgruppen “Bedre veje til ungdomsuddannelse” og med i bestyrelsen hos Danmarks Evalueringsinstitut.

  Søren Hebsgaard er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 2007 og har blandt andet skrevet om it og teknologi på videnskabsavisen Ingeniøren på Berlingske Tidende. Søren har bidraget til antologien “Unges digitale dannelse”, som udleveres til alle deltagerne på konferencen.

  På Syddansk Universitet har Søren specialiseret sig i, hvordan teknologi spiller sammen med det liv, vi lever, og hvordan det påvirker vores opfattelse af rigtigt og forkert. Samtidig har han undersøgt over 10.000 skole- og gymnasieelevers brug af mobil. Sørens oplæg tager udgangspunkt i disse undersøgelser samt den nyeste forskning inden for området.

  Camilla Mehlsen er cand.mag. og direktør for Mehlsen Media med speciale i digitale børn og unge. Hun er også ekstern konsulent for Danmarks Evalueringsinstitut og forfatter til bogen “Teknologiens testpiloter – 10 ting der ruster børn og unge til en digital fremtid”.

  Camilla er en kritisk teknologioptimist, som undersøger, hvordan vi kan bruge smart teknologi på en “smart” måde. Hun holder foredrag om bl.a. digital dannelse og fremtidens kompetencer og rådgiver uddannelsesinstitutioner og organisationer om digitalisering. Endelig har Camilla bidraget til antologien “Unges digitale dannelse”, som udleveres til alle deltagerne på konferencen.

  Mads Damgaard Fangel er lektor i dansk og musik ved Egaa Gymnasium. Han har været med til at udvikle skolens strategi for digital dannelse og har deltaget i flere gymnasiale udviklingsprojekter med fokus på elektroniske læringsmiljøer og didaktisk brug af sociale medier.

  Mads er desuden lærebogsforfatter, forlagskonsulent og kursusholder.

  Christian Mogensen er foredragsholder og projektleder hos Center for Digital Pædagogik. Han er cand.mag i filosofi og psykologi og har i mange år arbejdet målrettet med den digitale generations trivsel. Christian er en aktiv deltager i både den nationale og internationale debat om spil og sociale mediers indflydelse på unges digitale hverdag, sociale kompetence og personlige udvikling. I en nysgerrig og legende omgang med erfaringer og teori sætter Christian den digitale trivsel på spidsen, ligesom han går i dybden med psykologien, som ligger bag.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.