Styrk sprogindsatsen

– via lyd & leg og indretning

Hvordan tilegner børn sig sprog, og hvordan understøtter jeg processen i praksis?

Det er to afgørende spørgsmål, når det handler om sprogudvikling i praksis for 0-6 årige børn. Forskning viser nemlig, at sprogtilegnelse er en kompliceret proces, der starter meget tidligt i barnets liv, og at mange børnehavebørn i Danmark har en ikke-alderssvarende sprogudvikling, når de forlader dagtilbudssystemet, hvilket kan have en negativ påvirkning på deres senere læsetilegnelse.

Samtidig viser forskning, at et stærkt sprogmiljø i dagtilbuddet kan have en positiv effekt på barnets sprogtilegnelse til trods for et svagt hjemligt sprogmiljø.

På konferencen – som er planlagt i samarbejde med Justin Markussen-Brown – stilles der skarpt på, hvordan du som professionel kan blive endnu bedre til at understøtte børns sprogudvikling i din daglige praksis.

Justin åbner konferencen med et oplæg om børns tidlige sprogtilegnelse, som allerede begynder, når barnet kan opfatte lyde – hvilket barnet senest kan, når det fødes. I oplægget fremhæver Justin, hvilke praktiske implikationer det har.

Herefter følger en række praksisorienterede oplæg om:

 • Hvordan det pædagogiske materiale Lydbyen kan understøtte børns fonologiske udvikling på en sjov og legende måde – herunder hvordan materialet anvendes i Lyngby-Taarbæk Kommune.
 • Hvordan den fysiske indretning kan understøttte børns sprogudvikling – herunder eksempler fra Justins forskning samt en institution i Aarhus Kommune.

Vel mødt til en praksisorienteret konference hvor I præsenteres for forskelligt sprogstimulerende materiale samt får masser af viden og konkrete ideer med hjem til jeres sprogunderstøttende praksis. Husk at medbringe billeder af jeres egne stuer, så I med det samme kan relatere oplægget om den fysiske indretning til jeres egen praksis.

Målgruppe 

Konferencen henvender sig til professionelle, der arbejder med 0-6 års området. Herunder pædagoger, dagplejepædagoger, sprogvejledere, konsulenter, ledere og øvrigt pædagogisk personale, der arbejder med sprogudvikling og -vurdering af børn i alderen fra 0 til 6 år.

Se programmet her  • Share Buttons • Oplægsholdere


  Justin Markussen-Brown er lingvist og har skrevet ph.d. om sprogpædagogik og efteruddannelse. Han er direktør og chefkonsulent i Sprogklar. Justin har bl.a. forsket i, hvordan pædagoger kan understøtte børns sprogudvikling, og hvordan pædagoger bedst muligt kan omsætte ny viden og nye værktøjer til praksis.

  Justin var en central aktør i udviklingen af Sprogpakken, som er Socialministeriets efteruddannelsestiltag, der formidler viden om børns sprog baseret på den nyeste forskningsbaserede viden om børns sprogtilegnelse samt viden om de aktiviteter, der fremmer den sproglige udvikling hos børnene.

  Kirsten Korfix er uddannet tale-hørekonsulen og arbejder som logopæd i PPR i Hvidovre Kommune.

  Derudover er Kirsten medindehaver af virksomheden Sprogspiloppen og har i den forbindelse udgivet bogen ”Lydene på min bedstemors loft” samt det pædagogiske materiale ”Lydbyen”.

  Mette Bek Nielsen er uddannet pædagog og har de sidste 15 år arbejdet i Børnehuset Langs Banen i Lyngby-Taarbæk Kommune. De sidste seks år har Mette været tovholder for det sproglige arbejde i institutionen. Derfor har hun ekstra fokus på, hvordan man i den daglige pædagogiske praksis kan understøtte og udvikle børns sproglige kompetencer.

  Betina Bonde er pædagog og sprogvejleder i Sabro Dagtilbud i Aarhus Kommune, hvor de arbejder med tidlig indsats. Her er et af emnerne sprog. I den forbindelse deltager de i projektet ”Sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet”, hvor Betina er en af tovholderne.

  Christina Huus Nielsen er sprogpædagog i Sabro Dagtilbud i Aarhus Kommune, hvor de arbejder med tidlig indsats. Her er et af emnerne sprog. I den forbindelse deltager de i projektet ”Sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet”, hvor Christina er en af tovholderne.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.