Styrk din professionelle relationskompetence

– og bidrag til øget engagement og trivsel hos dine elever

Lærer-elev-relationen er i både folkeskolen og på ungdomsuddannelser afgørende for elevers faglige udbytte, deres relationer til hinanden, deres trivsel og deres fremtid.

Det er lærerens relationskompetence, der er altafgørende for, at denne lærer-elev-relation bidrager positivt til elevernes trivsel og udvikling, fagligt, social og personligt, og til at klasser bliver til engagerede læringsfællesskaber.

På kurset vil du på baggrund af Louise Klinges praksisnære forskning få et professionelt sprog, så du kan identificere konkrete kendetegn ved relationskompetencen. Alle handler relationskompetent indimellem, og ingen gør det altid – men den professionelle relationskompetence kan styrkes hos alle. Du får viden om, hvad der skal til for i højere grad at handle relationskompetent i undervisningen. På den måde oplever du et mere glædesfyldt arbejdsliv med overensstemmelse mellem gode intentioner om at bidrage til alle elevers trivsel og læring og så de faktiske handlinger i din undervisning.

Kurset sker i en vekslen mellem oplæg, dialog, videoklip og øvelser, og du får konkrete redskaber med hjem til at handle relationskompetent, så undervisningen præges af elevernes engagement.

Formål

At styrke din professionelle relationskompetence så du i undervisningen kan indgå i et samspil, der understøtter elevernes trivsel og udvikling, både fagligt, socialt og personligt.

Udbytte 

På kurset udforsker vi:

 • Hvorfor lærer-elev-relationen er så betydningsfuld?
 • Hvordan elever oplever relationerne til deres lærere?
 • Hvordan relationskompetence ser ud i praksis?
 • Hvordan vi taler professionelt om noget, der virker personligt og diffust?
 • Hvad der skal til for så ofte som muligt at handle relationskompetent – strukturelt og individuelt.

Målgruppe

Kurset henvender sig til undervisere i udskolingen og på ungdomsuddannelserne.

Tidligere deltagere udtaler

”Skønt med de mange praktiske eksempler, de gjorde undervisningen meget levende og interessant.”

”Helt ekstremt relevant og meget brugbart.”

»Skøn og pragtfuld, varm, skæg og dygtig underviser”

»Louises engagement smitter.« • Share Buttons • Underviser


  Louise Klinge er cand.mag. i dansk og filosofi. Hun arbejdede i en årrække som lærer for alle klassetrin i grundskolen og på en erhvervsuddannelse. I dag er hun skoleforsker og skolekonsulent, og hun vandt i 2017 en formidlingspris for sin ph.d. “Lærerens Relationskompetence”.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.