Støt traumatiserede flygtninge

Flygtningestrømmen er stærkt stigende på verdensplan. Derfor er det meget sandsynligt, at du som professionel inden for det sociale, det uddannelsesmæssige eller det sundhedsfaglige område kommer til at arbejde med flygtninge. Og herunder traumatiserede flygtninge. Senfølgerne af svære traumer omfatter ofte koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer, søvnbesvær, mistillid, øget irritabilitet, angst og depression. Der er derfor tale om en særdeles sårbar og udsat gruppe.

På det praksisnære kursus klædes du på til konstruktivt at samarbejde med mennesker, der er svært traumatiserede. Kurset er baseret på undervisernes erfaringer fra deres daglige arbejde med målgruppen.

Formål

At du tilegner dig viden om senfølgerne af svære traumer samt klædes på til at arbejde konstruktivt med svært traumatiserede flygtninge.

Udbytte

 • Viden om traumer og deres senfølger; herunder posttraumatisk belastningsreaktion og Posttraumatic Stress Disorder (PTSD).
 • Viden om sekundær traumatisering i relation til børn, voksne og fagfolk.
 • Forståelse for, hvordan senfølgerne af svære traumer kommer til udtryk i mødet med det danske velfærdssystem.
 • Indsigt i, hvordan du kan opfange, at et andet menneske er traumatiseret.
 • Indsigt i, hvad du bør være opmærksom på, når du arbejder med traumatiserede flygtninge.
 • Refleksion over og udvikling af din praksis med traumatiserede eller sekundært traumatiserede flygtninge.

Målgruppe

Kurset henvender sig til professionelle, der arbejder med traumatiserede flygtninge inden for det sociale, uddannelsesmæssige og sundhedsfaglige område. Det kan være inden for både børne-, unge-, og voksenområdet. • Share Buttons

  Share on FacebookShare on LinkedIn


 • Undervisere


  Hanne Schmidt Nielsen er socialrådgiver og ansat ved Rehabiliteringscenter for Torturofre – Jylland i Haderslev, hvor hun arbejder med rehabilitering af svært traumatiserede flygtninge. Hanne har desuden solid erfaring i arbejdet med børn og familier i kommunalt regi.

  Mikkel Albrecht Auning-Hansen er autoriseret psykolog og ansat ved Rehabiliteringscenter for Torturofre – Jylland i Haderslev, hvor han arbejder med udredning og behandling af særligt posttraumatisk belastningsreaktioner blandt svært traumatiserede flygtninge. Samtidig har han erfaring med en bred række relaterede psykiske lidelser som fx angst, depression og eksistentiel tomhed.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.