Stille elever - klar til forandring?

Der har altid været stille elever. Men i det performanceorienterede samfund, hvor unge føler, at de konstant skal præstere, er presset på de stille elever øget. De frygter at være på. De er bange for at fejle.

De stille elever forstyrrer ikke. De har sjældent højt fravær. De laver deres lektier og arbejder pligtopfyldende. Men de siger bare aldrig noget. For dem kan det være angstprovokerende at markere i timerne. De er overbeviste om, at dét, de siger, er forkert. De skal derfor være 120 % sikre, inden de åbner munden.

I evaluerings- og karaktersamtaler får de stille elever ofte at vide, at de ’bare’ skal mere på banen, da de oftest har evnerne til det. Men selvom de ved, hvad der skal til, formår de ikke på egen hånd at foretage disse ændringer.

På kurset får du redskaber, der kan hjælpe den unge ud af rollen som den stille elev; redskaber til at hjælpe den unge til at turde springe ud i nye udfordringer. Det kan give dem et bedre selvværd og højere karakterer. Samtidig får du eksempler på forløb for stille elever, som du kan anvende i din praksis umiddelbart i forlængelse af kurset.

Formål

At du kvalificeres til at hjælpe de stille elever til at handle på deres frygt for at være på i klasserummet.

Udbytte

 • Du får indsigt i teorier om den kognitive adfærdsmodel og perfektionisme, samt om hvordan disse anvendes i praksis.
 • Du får øvelser og coachingredskaber, der hjælper de stille elever på banen i undervisningen og styrker deres oplevelse af selvværd.
 • Du præsenteres for eksempler på forløb for stille elever, som med succes er afprøvet flere gange i gymnasiet.
 • Du får de præsenterede metoder ind under huden og trænes i at omsætte dem til brug i det daglige arbejde.

Målgruppe

Kurset henvender sig til undervisere, vejledere, mentorer og andre, der arbejder i grundskolen, på ungdomsuddannelserne samt andre steder i uddannelsessystemet. • Share Buttons • Undervisere


  Marianne Benoni Jørgensen er cand.scient. Hun underviser i psykologi på Aarhus Katedralskole, hvor hun også er vejleder. Gennem vejledningen støtter hun perfektionistiske elever med at håndtere kravene i skolen. Marianne har været med til at udvikle og gennemføre projekt “Stille elever” på Aarhus Katedralskole. Hun er desuden uddannet Mastercoach og er indehaver af Benoni Coaching, hvor hun coacher unge.

   

  Sofie Reimick er cand.mag, forfatter, coach og underviser på Aarhus Katedralskole, hvor hun også er vejleder. Hun har været med til at udvikle og gennemføre projekt “Stille elever” på Aarhus Katedralskole. I sin funktion som vejleder hjælper hun perfektionistiske unge til at få en god skolehverdag.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.