Sprogvurderet - og hva' nu?

Et barn har sproglige udfordringer, og sprogvurderingen viser, at der er behov for at igangsætte en opfølgende indsats. Men hvordan gør man det?

Flere undersøgelser viser, at pædagoger efterlyser praksisnær viden og inspiration til den opfølgende indsats, hvor der – som beskrevet i dagtilbudsloven – skal udarbejdes en målrettet handleplan. Og det får du på indeværende kursus.

Kurset giver dig en introduktion til de otte sproglige områder, der testes med det nye sprogvurderingsmateriale, og du får indsigt i, hvordan disse færdigheder afspejler barnets generelle sprogtilegnelse. Du får også en forståelse for, hvordan sprogvurderingen indgår som et led i sprogarbejdet og understøtter den tidlige indsats, som kan være afgørende for et barns videre læring og udvikling ind i skolealderen.

Endelig ser vi på, hvordan du kan sammensætte en handleplan til en målrettet og kvalificeret indsats på en sprogvurdering i praksis, og du får lejlighed til at arbejde med din egen case. Derfor bedes du medbringe en sprogvurderingsrapport på et barn, som du har sprogvurderet.

Formål 

Kurset kvalificerer dig til at udarbejde en handleplan på baggrund af en sprogvurdering samt til at iværksætte en målrettet opfølgende indsats med konkrete tiltag og aktiviteter.

Udbytte 

 • Du får viden om, hvordan du kan støtte børns sprog, trivsel og læring.
 • Du får indsigt i forudsætningerne for sprogtilegnelse.
 • Du får viden om de sproglige milepæle for de 3-6-årige ud fra de otte sproglige områder, som testes i det nye sprogvurderingsmateriale.
 • Du får inspiration til aktiviteter og indsats i forhold til de enkelte sproglige områder.
 • Du får konkrete ideer til, hvordan du kan inddrage og vejlede forældrene.
 • Du får vejledning til at udarbejde en handleplan i forhold til en sprogvurdering, du selv medbringer på kurset.

Målgruppe 

Kurset henvender sig til professionelle, der arbejder i 0-6 års området, herunder pædagoger, dagplejepædagoger, sprogvejledere, konsulenter, ledere og øvrigt pædagogisk personale, der arbejder med sprogudvikling og -vurdering af børn i alderen fra 0-6 år. • Share Buttons • Underviser


  Ulla Flye Andersen er tale- og sprogkonsulent og har en master i børns sprogtilegnelse. Hun holder kurser i bl.a. sprogvurdering og den opfølgende indsats og varetager supervisions- og konsulentopgaver ved kommunernes dagtilbudsafdelinger samt i daginstitutioner og i dagplejen. Ulla har en praksisnær tilgang til sprogarbejdet, hvor legen, relationen og barnets forudsætninger sættes i centrum, og hvor forældre inddrages aktivt.

  Ulla er indehaver af virksomheden Sprog&Leg, der udvikler sprogkufferter og andre sprogstimulerende materialer til understøttelse af sprogarbejdet i praksis.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.