Sprogudvikling i praksis

“Hvad kan jeg gøre for at fremme børns sprogudvikling?”

Det spørgsmål stiller mange pædagoger, der arbejder i daginstitutioner. Forskningen viser nemlig, at mange børnehavebørn i Danmark har en ikke-alderssvarende sprogudvikling, og at børns sprogudvikling er relateret til læsetilegnelse i skolen.

For at stimulere børns sprog på et højt fagligt niveau kræves det, at man har kendskab til sprogudviklingens milepæle og processer, samt at man er rutineret i at anvende sprogunderstøttende værktøjer som en fast del af den pædagogiske praksis.

Formål

At du får styrket dine kompetencer til at arbejde med børns sprogudvikling via sprogunderstøttende værktøjer.

Udbytte

Du får en solid forståelse for børns sprogudvikling, herunder:

 • Præ-lingvistisk kommunikativ udvikling.
 • Udvikling af barnets primære sprogfærdigheder: Ordforråd, lydlig opmærksomhed, grammatik og pragmatik.
 • Sammenhæng mellem sprogligt input og sprogudvikling.

Du får pædagogiske værktøjer, der understøtter:

 • Spædbørn og småbørns tidlige sprogudvikling.
 • Børnehavebørns mere udviklede sprogfærdigheder.
 • Børnehavebørns præ-litterære færdigheder.
 • Det fysiske sprogmiljø.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til pædagoger og dagplejere samt øvrige professionelle, der arbejder med 0-6 års-området. Desuden er kurset også relevant for forældre, der fx sidder i forældrebestyrelser og dermed arbejder professionelt med børns sprogudvikling.

Tidligere deltagere udtaler

“Jeg har fået nye idéer til at arbejde med sproget både i forhold til de fysiske rammer og de sproglige strategier…”. 

“Mine forudsætninger for at arbejde mere målrettet med sprog er blevet meget bedre”.

  • Share Buttons

  Share on FacebookShare on LinkedIn


 • Underviser


  Justin Markussen-Brown er lingvist og har skrevet ph.d. om sprogpædagogik og efteruddannelse. Han har i sin forskning bl.a. fokuseret på, hvordan pædagoger kan understøtte børns sprogudvikling, og hvordan pædagoger bedst muligt kan omsætte ny viden og nye værktøjer til praksis. Justin er indehaver af og chefkonsulent i virksomheden Sprogklar.

  Justin var en central aktør i udviklingen af Sprogpakken, som er Socialministeriets efteruddannelsestiltag, der formidler viden om børns sprog baseret på den nyeste forskningsbaserede viden om børns sprogtilegnelse samt viden om de aktiviteter, der fremmer den sproglige udvikling hos børnene.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.