Social kontrol

– i familier med etnisk minoritetsbaggrund

Social kontrol handler om, hvordan man får medlemmer af en gruppe til at rette ind efter de givne spilleregler. Kontrollen finder sted i alle familier og i alle sociale sammenhænge, og den positive udgave kaldes opdragelse.

På kurset sættes der fokus på den æresrelaterede sociale kontrol; dvs. den sociale kontrol, der handler om familiens og netværkets adfærdsregulering af det enkelte familiemedlem for at beskytte familiens ære og traditioner. Når social kontrol bliver til social undertrykkelse, forhindrer den børn, unge og voksne i at trives og udvikle sig til selvstændige individer.

Alle familiens medlemmer kan være udsat for æresrelateret social kontrol. For nogle bliver kontrollen så omfattende, at den forhindrer den enkelte i at træffe afgørende og selvstændige beslutninger i forhold til valg af fx ægtefælle, seksualitet, trosretning og uddannelse.

Undervisningsformen vil være en vekselvirkning mellem kortere oplæg og case-arbejde.

Formål 

At du kvalificeres til at spotte social kontrol, får viden om hvornår du er forpligtet til at gribe ind samt redskaber til at hjælpe borgere, som udsættes for social kontrol.

Udbytte 

 • Du får viden om, hvad æresrelateret social kontrol er, hvordan det påvirker den enkelte, og hvordan du spotter kontrollen.
 • Du får redskaber til at undersøge omfanget af den sociale kontrol.
 • Du får viden om, hvornår du er forpligtet til at gribe ind.
 • Du får redskaber til at hjælpe borgere, som udsættes for social kontrol.
 • Du får viden om, hvor borgere, der udsættes for social kontrol, kan få yderligere hjælp.

Målgruppe 

Kurset henvender sig til socialrådgivere, undervisere, pædagoger og øvrige professionelle, der arbejder med børn, unge og voksne, som kan være udsat for social kontrol. • Share Buttons

  Share on FacebookShare on LinkedIn


 • Underviser


  Inge Loua er psykolog. Hun er leder af Minoritetskonsulenterne, hvor hun bl.a. rådgiver og superviserer professionelle, der arbejder med borgere med minoritetsbaggrund.

  Inge har mere end 20 års erfaring på det tværkulturelle område, hvor hun blandt andet har undervist og superviseret professionelle, lavet psykologiske undersøgelser samt holdt samtaleforløb med unge, voksne og par. Endelig er hun forfatter til fagbogen “Når Aicha løber hjemmefra. Psykosocialt arbejde med etniske minoritetspiger”

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.