SKAM

– sådan løsnes skammens greb

Forliste venskaber, dårlige karakterer, kuldsejlede forhold og ensomhed.

Det er eksempler på, hvordan unge oplever skam i dag. Det er et bredt spektrum med en fællesnævner om ikke at være god nok. Unge oplever i dag et stærkt pres for at være ekstraordinære; både med hensyn til præstationer og udseende. Og for mange er der knytte en skam til det at være almindelig.

Følelsen af skam er smertefuld, og den rummer ofte ydmygelse, krænkelse og tab af selvfølelse. Med følelsen af skam kan man komme i tvivl om egen værdi. Det kan føre til, at man ikke tør vise andre, hvem man er, og hvordan man faktisk har det, og at man derfor skjuler visse sider af sig selv til fordel for andre mere polerede sider.

Skam fastholdes, trives og næres i hemmeligholdelse og selvbedømmelse. Den tapper én for energi og er en barriere for glæde. Men skam er ikke i sig selv farlig. Den er uundgåelig, og vi har alle mærket den. Det afgørende er måden, vi forholder os til skammen på. Hvis man trækker sig fra sociale relationer og lever i isolation og ensomhed, forstærkes skammen. Det samme sker, hvis man prøver at fremstå ufejlbar og perfekt.

Men hvis skammen derimod italesættes i tillidsfulde og empatiske relationer, kan skammens greb løsnes.

På konferencen – som holdes på kvindernes internationale kampdag – har du den unikke mulighed for at møde tre stærke kvinder, som på forskellig vis har oplevet skam på egen krop.

Geeti Amiri, som har været udsat for social kontrol og æresrelateret vold. (Forfatter til bogen “Glansbilleder”, som er en personlig beretning om frihedsberøvelse, vold og tvangsfjernelse.)

Thordis Elva, som blev voldtaget af sin kæreste som 16 årig. (Thordis er – i samarbejde med fyren, som begik overgrebet – forfatter til bogen “South of Forgivenness”, som beskriver mange års lidelse i tavshed, indtil hun konfronterede fyren og derigennem fik løsnet skammens greb. Bogen udkommer på dansk primo 2018.

Jeanette Holland Ørvad har dyrket eliteidræt i mange år og har her oplevet, hvad pres og forventninger fra omgivelserne og én selv kan drive en ud i. Hun måtte stoppe karrieren på grund af en skade, hvilket var yderst skamfuldt for hende. Det udløste en spiseforstyrrelse, som hun lever med på 8. år. 

Konferencen indledes af psykolog Anna Fjelsted, som tegner et billede af, hvordan skam spiller ind i ungdomslivet, og hvordan skam kan sætte sig på den unges oplevelse af sig selv.

Konferencen afsluttes med en workshop, hvor du kvalificeres til at spotte unge, der lider af skam samt til – i mødet med den unge – at løsne skammens greb.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til professionelle, der på forskellig vis arbejder med unge. Fx  som vejleder, mentor, lærer, pædagog eller støtteperson.

Se programmet her • Share Buttons

  Share on FacebookShare on LinkedIn


 • Underviser


  Anna Fjeldsted arbejder som selvstændig psykolog, og hun har en bred erfaring med unge; både individuelt og i grupper. Anna har i en årrække undervist og superviseret professionelle, som arbejder med unge, og hun er herudover tilknyttet Rockwoolfonden i deres interventioner rettet mod unge. Anna har, udover sin psykologfaglighed, en baggrund som dramalærer.

   

  Geeti Amiri har rødder i Kabul og er kendt som en mønsterbryder med markante meninger i den offentlige debat i forhold til emner som integration, ligestilling og religion. Hun er forfatter til den selvbiografiske bog “Glansbilleder”, som udkom i 2016. Bogen er en barsk og rørende beretning om, hvordan hun er brudt ud af et liv som afghansk kvinde for at skabe egen tilværelse som dansk kvinde.

  Geeti er radiovært på eget program, ‘Geetisk råd’ på P1, hvor hun sammen med et råd af forskellige mennesker løser dilemmaer og udfordringer, der opstår ved at vokse op mellem to kulturer.

  Thordis Elva is an award-winning writer, journalist, entrepreneur and speaker, who was voted Woman of the Year 2015 by the Federation of Women’s Societies in Reykjavík due to her work towards gender equality.

  Her recent book, “South of Forgiveness” tells the story of how she was sexually assaulted at the age of 16 by her first boyfriend, Tom Stranger, who co-authored the book with her, which is now been published in 8 countries. Following a viral TED Talk in February 2017, Thordis has addressed audiences worldwide with the hope that her story can raise awareness of sexual assault and underline the importance of consent.

  Jeanette Holland Ørvad er 28 år. Hun har en spiseforstyrrelse på 8. år og har været indlagt på Center for Spiseforstyrrelser i Risskov. Jeanette har dyrket elitesport i mange år og har i den forbindelse oplevet, hvad pres og forventninger fra omgivelser og én selv kan drive en ud i. Hun arbejder i dag som fysioterapeut, og hun er gift og mor til en søn. Jeanette lever livet med spiseforstyrrelsen og har kontrol over den. Men det er en evig kamp for hende at acceptere, at man ikke altid er det, man ønsker at være.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.