Pyt med perfekt

Flere og flere unge føler sig pressede og oplever, at det er svært at være ung i en nulfejlskultur. En kultur, hvor der er krav om optimering, perfekte præstationer samt evnen til at træffe det rigtige valg i første hug. Mange unge har svært ved at leve op til disse ydre krav, og med de sociale medier er ikke engang privatlivet undtaget kravet om at vise den bedste udgave af sig selv.

Mange unge har tidligt lært at stræbe efter disse oppustede idealer, og hos mange er de ydre krav blevet transformeret til indre forventninger. I skolen ses dette ved, at de unge presser sig selv til det yderste. De er meget selvkritiske, og de kræver toppræstationer i alt, hvad de foretager sig. Den nationale sundhedsprofil 2017 taler sit tydelige sprog: 40 % af de 16-24-årige mistrives.

Derfor er der brug for, at vejledere, mentorer og andre fagpersoner, som samtaler med de unge, har viden om og redskaber til at støtte de unge, der føler sig pressede. Det kan være med til at give dem mere realistiske forventninger til sig selv samt en større indsigt i, hvad der er vigtigt for deres trivsel. Det kan alt sammen klæde dem på til at håndtere kravene om perfektionisme!

Formål

At du kvalificeres til at støtte unge, som er pressede af idealet om perfektionisme, så de klædes på til at håndtere de høje forventninger og krav, som de oplever.

Udbytte

 • Du får viden om, hvordan præstationssamfundet presser de unge.
 • Du får indsigt i perfektionisme, samt i hvordan perfektionismen påvirker de unges adfærd.
 • Du får øvelser og coachingsredskaber, som kan anvendes til:
  • at gøre de unge bevidste om de værdier, de lever efter.
  • at støtte de unge i at turde efterleve “pyt med perfekt”.
 • Du præsenteres for eksempler på, hvordan øvelserne og coachingredskaberne er blevet brugt hos unge, som har haft alt for høje forventninger til sig selv.
 • Du trænes i at anvende øvelserne og coachingredskaberne og kvalificeres hermed til at anvende dem i din praksis umiddelbart i forlængelse af kurset.

Målgruppe

Kurset henvender sig til undervisere, vejledere, mentorer og andre, der arbejder i grundskolen, på ungdomsuddannelserne samt andre steder i uddannelsessystemet. • Share Buttons • Underviser


  Marianne Benoni Jørgensen er cand.scient. Hun underviser i psykologi på Aarhus Katedralskole, hvor hun også er vejleder. Gennem vejledningen støtter hun perfektionistiske elever med at håndtere kravene i skolen. Marianne har været med til at udvikle og gennemføre projekt “Stille elever” på Aarhus Katedralskole. Hun er desuden uddannet Mastercoach og er indehaver af Benoni Coaching, hvor hun coacher unge.

   

  Sofie Reimick er cand.mag, forfatter, coach og underviser på Aarhus Katedralskole, hvor hun også er vejleder. Hun har været med til at udvikle og gennemføre projekt “Stille elever” på Aarhus Katedralskole. I sin funktion som vejleder hjælper hun perfektionistiske unge til at få en god skolehverdag.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.