Narrativ samtalepraksis

Hvordan sikrer vi, at vi har øje for den kontekst, som unges vanskeligheder opstår i?

I vores bestræbelse på at afhjælpe unges problemer kan vi nemt komme til at placere problemet hos den unge selv og fokusere på at ændre den unges tanker og adfærd. Men hvis vi mister udsynet til de sociale og kulturelle sammenhænge, som den unges problemer opstår i, efterlader vi den unge med eneansvaret for at få et godt liv. Og det kan føre til fiasko- og utilstrækkelighedsfølelser.

Narrativ samtalepraksis tilbyder en alternativ tilgang til at forstå og arbejde med unges vanskeligheder. Her skal fx stress, angst og depression ses i relation til de fortællinger, det er muligt for de unge at fortælle om sig selv. Identitetsfortællinger er socialt og kulturelt skabte. For unge, der har vanskeligheder inde på livet, kan negative identitetsfortællinger blive dominerende for deres tanker om, hvem de er, og hvad de kan. Narrativ praksis handler om at skabe udsyn til flere fortællinger. Dermed får de flere handlemuligheder og nye perspektiver på livet.

Narrative samtaler kan lige vel praktiseres i det korte møde på gangen som i den længere samtale. Og de kan både finde sted i den individuelle kontakt og i grupper.

På kurset vil der være fokus på praksis gennem eksempler, træning i teknikkerne og refleksioner over disses relevans for deltagernes arbejde med unge.

Formål

At du får en grundlæggende introduktion til narrativ samtalepraksis samt dens metoder, så du kan være med til at skabe udsyn til flere fortællinger og dermed flere handlemuligheder og perspektiver på livet.

Udbytte 

 • Du får indsigt i det menneskesyn, som udgør det etiske fundament i den narrative samtalepraksis.
 • Du får kendskab til det brede felt af anvendelsesmuligheder i arbejdet med unge såvel individuelt som i grupper.
 • Du får indsigt i, hvordan man i praksis kan forholde sig til de krav og forventninger, som de unge oplever at skulle navigere i i en tid, hvor bl.a. sociale medier og perfektionisme er medfortællere til de unges identitetsfortællinger.
 • Du får metodiske færdigheder, som kan være med til at styrke alternative fortællinger om og med de unge, herunder interview- og samtaleteknikker.
 • Du får mulighed for at udbygge din forståelse af ungeliv og får konkrete ideer til at håndtere de dilemmaer og vanskeligheder, som kan opstå i arbejdet med unge.

Målgruppe 

Alle der arbejder med unge individuelt eller i grupper, herunder fx pædagoger, vejledere, coaches, mentorer, terapeuter og lærere. • Share Buttons • Underviser


  Anna Fjeldsted arbejder som selvstændig psykolog, og hun har en bred erfaring med unge; både individuelt og i grupper. Anna har i en årrække undervist og superviseret professionelle, som arbejder med unge, og hun er herudover tilknyttet Rockwoolfonden i deres interventioner rettet mod unge. Anna har, udover sin psykologfaglighed, en baggrund som dramalærer.

   

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.