Når unge rammes af depression

Følgende eksempler kan være tegn på depression, men behøver ikke nødvendigvis at være det:

 • Sofie begynder at trække sig mere og mere fra det sociale liv på skolen og virker tiltagende trist.
 • Rasmus begynder at være mere og mere irritabel og kommer nemt i klammerier med de andre, hvilket ikke ligner ham.
 • Kasper fortæller til en samtale med studievejlederen, at han ikke længere har lyst til at leve.
 • Josephine falder i stigende grad bagud i afleveringerne og har sværere og sværere ved at følge med i timerne.

Cirka hver femte dansker rammes af depression på et tidspunkt i livet, og vi bliver yngre og yngre, når vi første gang får en depression. I 1950’erne var man i gennemsnit over 30 år, når man fik sin første depression, og i dag er debutalderen faldet til omkring 20 år.

Børn helt ned i indskolingen kan udvikle depression og gør det i stigende grad. Mange unge går med symptomer på depression i stilhed, og det er derfor ofte et overset problem.

Som lærer, vejleder, mentor eller anden fagperson er du en kæmpe ressource, da du er tæt på den unge i hverdagen, hvorfor du – med den rette viden – kan gøre en stor forskel i forhold til at hjælpe den unge ud af depressionens favntag.

Formål

At du kvalificeres til at støtte unge, der viser tegn på depression.

Udbytte

 • Du får viden om depression, så du kvalificeres til at genkende tegn på depression.
 • Du får indsigt i de psykologiske mekanismer i depression; dvs. hvad der kan udløse en depression, og hvad der vedligeholder den.
 • Du får viden om, hvordan man som professionel bedst møder en person, der er ramt af en depression.
 • Du får et indgående kendskab til mest effektive psykologiske metoder til behandling af depression og symptomer på depression.

Målgruppe

Kurset henvender sig til vejledere, pædagoger, undervisere, mentorer, sagsbehandlere, elevcoaches og andre, der arbejder med unge. • Share Buttons • Underviser


  Malene Klindt Bohni, cand. psych., er privatpraktiserende psykolog. Hun er specialiseret i udredning og behandling af OCD, angst og traume, hvor hun anvender den kognitive tilgang. Malene har børn, unge og voksne i terapi, rådgiver familier og pårørende samt holder kurser og foredrag om fx kognitiv adfærdsterapi, den motiverende samtale og konflikthåndtering. Endelig superviserer hun pædagogisk og sundhedsfagligt personale samt psykologer.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.