Mindsetbaseret undervisning

Hvordan bliver den enkelte i stand til at forløse sit potentiale bedst muligt? 

Det spørgsmål bliver ofte stillet. Både når det kommer til de fagligt udfordrede elever og til talenterne. Et af de centrale svar på spørgsmålet er, at elevernes forestilling om læring og valg af læringsstrategi betyder særdeles meget for udbyttet.

På kurset får du – med udgangspunkt i Mindset-teorien – konkrete bud på, hvordan du kan arbejde med disse forhold. Den amerikanske professor i psykologi, Carol Dweck, står bag teorien, og den er baseret på årtiers forskning om motivation, samt om hvorfor folk lykkes, og hvordan man kan fremme succes.

Mindset-teorien bygger på antagelsen om, at man enten har et overvejende fixed mindset eller et growth mindset. Elever med et fixed mindset er mest interesseret i karakteren; i præstationen. Et vigtigt forhold i denne elevs mindset er elevens relative placering i forhold til klassens øvrige elever, og en vigtig drivkraft er at opnå andres anerkendelse.

Elever med et growth mindset er derimod mere optaget af feedback, der kan hjælpe én til at blive bedre. Ved en dårlig opgavebesvarelse opsøges læreren for at få yderligere feedback på, hvordan næste opgave kan blive bedre. Eleven ser udfordringer og modstand som veje til læring.

Kort sagt handler mindset om at:

 • forløse den enkeltes potentiale.
 • tænde en indre motivation.
 • udvikle kulturen fra en præstations- til en læringskultur.
 • skabe læring på baggrund af evidensbaseret forskning.

Formål

At du bliver i stand til at anvende metoderne fra Mindset-teorien i din undervisning og hermed støtte børn og unge i at forløse deres læringsmæssige potentialer.

Udbytte 

 • Du får kendskab til Mindset-teorien.
 • Du får indblik i forskningen om mindset.
 • Du bliver i stand til selv at undervise efter mindset-teoriens ideer med det samme.
 • Du får indsigt i, hvordan man kan arbejde med mindset hos den enkelte, i klasselokalet og på institutionsniveau.
 • Du får værktøjer og øvelser, som du kan bruge til at arbejde med den enkelte elevs mindset – og dit eget.

Målgruppe

Kurset henvender sig til undervisere, vejledere, ledere og øvrige professionelle, der arbejder med undervisning i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på videregående uddannelser. • Share Buttons • Underviser


  Kasper Ploug Jepsen er lektor i idræt, filosofi og geografi på Viborg Gymnasium og HF. Han har i flere år arbejdet indgående med mindset i undervisningen; både i relation til elever og lærere. Han var med til at starte gymnasiets mindset-projekt op i 2012. Et projekt, som lærerkollegiet i 2014 fik GL’s uddannelsespris for. Kasper er desuden en del af Learning Mindset, der arbejder med at implementere mindset-tankegangen på en række gymnasier og grundskoler.

  Kasper har især været fokuseret på mindset-teoriens anvendelse på HF og den elevgruppe undervisere møder her.

  Thordis Elva har startet og deltaget i mange kampagner for ligestilling og været særligt optaget af at udbrede viden om digital vold og menneskerettigheder på nettet. Hun har en master i forlagskundskab og bor p.t. i Stockholm med sin mand Vidir og deres søn.

  Solveig Skovmose Vinther er lektor i historie og engelsk på Viborg Gymnasium og HF. Hun har siden 2013 arbejdet med mindset i undervisningen på både STX og HF med særligt fokus på motivation samt relationers betydning for et læringsrum. Hun har gennem de seneste 5 år har været en del af gymnasiets mindset-projekt. Et projekt, som lærerkollegiet i 2014 fik GL’s uddannelsespris for.

  Solveig er desuden tilknyttet Learning Mindset, der arbejder med at implementere mindset-tankegangen på en række gymnasier og grundskoler.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.