Mindfulness og nærværstræning

– styrk børn og unges indre ro, fokus og empati

Kurset er for dig, der ønsker at hjælpe børn og unge med at udvikle deres opmærksomhed, deres empati for sig selv og andre samt at finde roen i sig selv. Alt sammen en udvikling, der handler om at gå fra et være ydre- til indrestyret.

Og det er der et stort behov for. Andelen af børn og unge, som føler sig pressede af ydre krav, er stødt stigende, og flere og flere rammes af fx angst og depression. De har ikke lært at håndtere det indre kaos af tanker og følelser, som kan opstå. Ofte får de meget ydre hjælp, og derfor har de ikke en naturlig adgang til deres menneskelige ressourcer som fx:

 • At bruge åndedrættet, når de bliver urolige.
 • At kunne observere tankernes flod i stedet for at lade sig flyde med og overvælde af dem.
 • At være med og tillade svære følelser uden at forsøge at fjerne dem med det samme.

Adgangen til disse ressourcer kan opnås via mindfulness, som er vores naturlige tilstand som menneske; en tilstand, der involverer en opmærksomhed på nuet og ikke for- eller fremtiden. Mindfulness kan trænes gennem forskellige øvelser, hvor man arbejder på at møde sig selv med de tanker og følelser, man har – uden at dømme dem.

Når du praktiserer mindfulness sammen med børn og unge, er det vigtigt, at du selv har trænet/træner dit nærvær og din empati, og at du har en mental ro. På den måde kan du være en nærværende voksen, som inspirerer børn og unge med din naturlige måde at være på. Derfor er træningen af dit nærvær en stor del af kurset.

Formål

At du får en introduktion til mindfulness samt lærer metoder og øvelser, der kan udvikle empati og en stærkere selvfølelse, som giver et stabilt ståsted og en evne til at indgå i gode relationer. Både hos dig selv og de børn og unge, du arbejder med.

Udbytte 

 • Introduktion til livsfilosofien og principperne i mindfulness.
 • Forskellige former for meditationer.
 • Enkle meditative yogastillinger, som er forløsende for stress og tankemylder. De er særligt gode til børn og unge med mange tanker.
 • Kropsscanninger og afspændingsøvelser.
 • Åndedrætsøvelser.
 • Sanseøvelser.
 • Kreative mindfulnessøvelser.
 • Du får afprøvet alle de øvelser, som du præsenteres for og hermed trænet dit nærvær.

Målgruppe 

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge i alle aldre – både på institutioner, i grundskolen og på ungdoms- og videreuddannelser.



 • Share Buttons

  Share on FacebookShare on LinkedIn


 • Underviser


  Pia Beck Rydahl er indehaver af Hverdagens Helte, hvor hun er familieterapeut, teenage- og familiecoach. Hun underviser endvidere på selvværdsforløbet Teenpower, som er afholdt for grupper af unge de sidste 9 år. Pia holder desuden foredrag for unge, forældre og fagpersoner.

  Pia er yogalærer og mindfulnesstræner og har meget erfaring med stressreduktion i arbejdet med børn og unge. Hun inddrager blandt andet åndedrætstræning og meditationer i hendes kurser og uddannelser.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.