Microteaching

– en videobaseret feedbackmetode

At arbejde med microteaching er én af de væsentligste faktorer i forhold til at forbedre elevernes/de studerendes præstationer. Microteaching, som er en videobaseret feedbackmetode, placerer sig ifølge uddannelsesforsker John Hattie på en 6. plads ud af 150 påvirkningsfaktorer på elevernes/de studerendes resultater.

Men hvad er microteaching, og hvordan kan du bruge metoden til at kvalificere din og dine kollegaers praksis og hermed elevernes/de studerendes læring?

Microteaching kan bekræfte god undervisning, samtidig med at metoden kan få dig til at få øje på nye udviklingsmuligheder. Ved at observere og bearbejde videooptagelser af konkrete undervisningssituationer giver og modtager du feedback på undervisningen på en vurderende og reflekterende måde. Derved bliver du ”forsker” i egen og andres praksis.

På den måde flyttes fokus fra et praktisk niveau til et didaktisk niveau, hvilket er udviklende og forbedrende for den undervisning, der har til formål at skabe mest mulig læring og trivsel for eleverne/de studerende.

Kurset er praksisorienteret og kobler teorien om feedback til din daglige praksis. Der arbejdes ud fra konkrete anvisninger, rollekort og skemaer, hvilket alt sammen klæder dig på til at anvende microteaching i din praksis straks efter kurset!

Formål

At du bliver i stand til at bruge microteaching som et redskab til at opkvalificere egen og andres praksis og hermed elevernes/de studerendes læring og trivsel.

Udbytte

 • Du får en introduktion til microteaching.
 • Du får indblik i de pædagogiske og didaktiske tanker, der danner grundlag for microteaching som en feedbackmetode.
 • Du får konkrete anvisninger og metoder til at gennemføre microteaching i din praksis.
 • Du får afprøvet microteaching i mindre grupper.
 • Du bliver ”forsker” i egen og andres praksis.
 • Du bliver kvalificeret i at give og modtage feedback.
 • Du får et didaktisk refleksionsniveau, der vil kvalificere din fremtidige undervisning.
 • Du får didaktiske redskaber, der gør dig i stand til at vejlede andre i brugen af microteaching, således at microteaching kan blive implementeret på din arbejdsplads.

Målgruppe

Kurset henvender sig til undervisere inden for områder, hvor man arbejder med kvalificering af egen og andres praksis. Det være sig for eksempel lærere og pædagoger i grundskolen, undervisere på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Forberedelse

Du skal medbringe en videooptagelse på 2-3 minutters varighed af din undervisning (på iPad, mobil eller andet device). Videooptagelsen kan vise en situation, hvor du underviser én eller flere elever (klasseundervisning, elevsamtale eller lignende). Du skal være i fokus på optagelsen, og der kan med fordel være elever/studerende med på optagelsen. • Share Buttons

  Share on FacebookShare on LinkedIn


 • Simon Levy


  Simon Levy er adjunkt i UCN act2learn PÆDAGOGIK og har undervist på læreruddannelsen, på pædagogiske diplommoduler samt på efter- og videreuddannelsesprojekter for lærere og pædagoger i forskellige kommuner.

  Simon er forfatter til bogen ”Microteaching” og har forsket i brugen af microteaching. Herunder har Simon været med til at udvikle anvisninger og metoder til at operationalisere microteaching til et praksisniveau. Med flere end 50 kursusdage har Simon stor erfaring med undervisning og vejledning i brugen af microteaching.

  Endelig har Simon 11 års erfaring som folkeskolelærer med virke som klasselærer i indskolingen, på mellemtrinnet og i overbygningen.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.