Mentoren som fagperson

Unges psykiske vanskeligheder står ofte i vejen for et trygt og givende uddannelsesliv. Nogle af de psykisk sårbare unge kæmper med diagnostiske og emotionelle udfordringer som fx angst, depression eller personlighedsforstyrrelser. Andre har kognitive vanskeligheder, der begrænser den unges evne til at skabe overblik. Alt sammen udfordringer, der kræver støtte for at kunne fastholde koncentration og indarbejde daglige rutiner i forbindelse med et studie.

Mange psykisk sårbare unge får tildelt en mentor. For nogle mentorforløb foreligger der en arbejdsplan og tydelige forventninger til mentors indsats, men det er langt fra en selvfølge. Selv om en ung fx har en diagnose eller klare beskrivelser af de aktuelle psykiske udfordringer, er det ikke tydeligt, hvilken støtteindsats den unge har brug for. Derfor er mentoropgaven ofte indholdsmæssig uklar.

Med udgangspunkt i den udfordring har kursets underviser Marianne Schøler skrevet “Mentorhåndbogen”, som udleveres på kurset. Bogen er bygget op omkring en forståelse af den særlige faglighed, der definerer mentorrollen i mødet med mentee. Det teoretiske afsæt i bogen er vitaliseringspsykologien med dens fokus på menneskets grundformer af motivation. Bogen indeholder samtaleværktøjer, som kan anvendes til støtte, indsigt, udfordring og overvindelse af den enkelte unges vanskeligheder i ungdomsuddannelseslivet. Disse metoder er baseret på kognitive metodikker.

Formål

At du metodisk og teoretisk opkvalificeres til at varetage mentoropgaven for psykisk sårbare unge.

Udbytte 

 • Du får kendskab til den teoretiske og metodiske baggrund for “Mentorhåndbogen”.
 • Du får forståelse for den særlige faglighed, der definerer mentorrollen i mødet med mentee.
 • Du får indsigt i, hvordan et struktureret mentorforløb for unge med specifikke psykiske lidelser kan opbygges.
 • Du får trænet de mest anvendte teknikker og skemaer til støtte, motivation og fastholdelse af positive forandringsprocesser hos sårbare unge.
 • Du får indsigt i den samlede struktur for “Mentorhåndbogens” materialer.

Målgruppe 

Kurset henvender sig til fagpersoner, der har mentoropgaven i hænderne. Det være sig støtte- og kontaktpersoner, vejledere, pædagoger, lærere, mentorer samt øvrige fagpersoner eller frivillige, som arbejder med unge i forbindelse med fastholdelse i grundskolen eller på ungdomsuddannelse. 

3 dages mentoruddannelse  

Kurset kan tages selvstændigt, eller det kan tages som introduktion til en 3 dages mentoruddannelse, som afholdes i regi af Ungliv.dk, som Marianne Schøler er indehaver. af. Læs om mentoruddannelsen. • Share Buttons

  Share on FacebookShare on LinkedIn


 • Marianne Schøler


  Marianne Schøler er psykolog og indehaver af UngLiv.dk, som er et kognitivt terapicenter med speciale i terapeutisk arbejde med børn, unge og voksne. Her arbejder Marianne med udredning og behandling af særligt udsatte børn og unge, deres familier og faglige netværk.

  Marianne etablerede og uddannede i 2014 et mentorkorps med henblik på støtte af psykisk sårbare unge på ungdomsuddannelserne. I den forbindelse har hun skrevet “Mentorhåndbogen”, som tager afsæt i vitaliseringspsykologi og kognitiv metodik.

  Sideløbende med den kliniske behandling har Marianne en særlig interesse for udvikling af kognitive metoder og redskaber til børn og unge. Hun afholder kurser og foredrag inden for børne- og ungdomsområdet og er leder af sorggrupper for børn og unge. Marianne er herudover tilknyttet forskellige institutioner med henblik på personaleudvikling/sikring af psykisk arbejdsmiljø samt som supervisor.

  Rene D. C. Juhler er uddannet coach og konfliktmægler og arbejder som underviser og supervisor i egen praksis. Som tidligere ansat i Ungliv.dk har Rene været med til at starte mentorkorpset op, og han er i dag ansat som underviser og behandler hos Ungliv.dk. Endelig er Rene tilknyttet en særligt udsat skole i Aarhus, hvor han er med til at implementere en genoprettende tilgang.

  Siden 2002 har Rene arbejdet med socialt belastede og kriminelle børn og unge. Herunder har han arbejdet som mentor for unge med diagnoser på uddannelsesinstitutioner for unge fra bandemiljøer. Rene har et særligt fokus på relationsarbejdet, og på hvad det kræver af professionelle at praktisere en relationel tilgang.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.