Kultur og sundhedsfremme

– i et alsidigt perspektiv

Stadig mere international forskning viser, at en målrettet anvendelse af kunst- og kulturaktiviteter i et sundhedsfremmende regi kan bidrage til forbedring af både den mentale og den fysiske sundhed hos patienter og borgere.

I Danmark er der en stigende interesse for området – senest i form af Sundhedsstyrelsens treårige projekt ”Kultur på recept”. Her undersøges det blandt andet, hvilken sundhedsfremmende effekt musik, litteratur, billedkunst og kunstneriske oplevelser i bred forstand har på langtidssygemeldte borgere med depression, stress, angst og visse somatiske lidelser.

Torsdag den 21. september 2017 holder vi Danmarks første konference om kultur og sundhedsfremme med både nationale og internationale forskningsoplæg og workshops om temaet.

Der er stadig ledige pladser, så skynd dig at melde dig til konferencen, som er udviklet i et tæt samarbejde med Anita Jensen, postdoc. ved Aalborg Universitet.

Konferencen indledes med tre keynote speakers, som præsenterer følgende perspektiver på konferencens tema:

 • udvikling af feltet Arts and Health i Storbritannien
 • fremtidens sundhedsudfordringer og den rolle kunst og kultur kan spille heri – herunder hvilke betydninger inklusion og medborgerskab har for sundhed og det gode liv
 • reaktioner i hjernen og belønningssystemet, når man er engageret i en kreativ aktivitet som musik

Eftermiddagens program består af fire inspirationsoplæg fra praksis og forskning, hvor der fx stilles skarpt på det tværfaglige samarbejde inden for kultur og sundhedsfremme. Herefter afholdes der to runder med workshops, som på alsidig vis eksemplificerer, hvordan kunst- og kulturoplevelser konkret kan se ud i et sundhedsfremmende perspektiv. Ved tilmelding skal du vælge to ud af tre mulige workshops. Du kan læse om de forskellige workshops ved at klikke på linket nederst på siden.

Som afslutning på dagen holdes der en netværksreception, hvor der serveres en forfriskning og et glas vin.

Til orientering foregår præsentationerne på henholdsvis dansk, engelsk og norsk.

Målgruppe 

Konferencen henvender sig til ledere og medarbejdere på landets kulturinstitutioner (museer, biblioteker, teatre, musikinstitutioner etc.), politiske og administrative beslutningstagere på det kulturelle og sundhedsfaglige område; læge- og sygeplejefagligt personale i den primære og sekundære sundhedssektor; pædagogisk personale og sundhedsprofessionelle i psykiatrien og i ældreplejen samt forskere og undervisere ved de sundhedsvidenskabelige og sundhedsfaglige uddannelser.

Se programmet her • Share Buttons

  Share on FacebookShare on LinkedIn


 • Oplægsholdere


  Stephen Clift is Professor of Health Education, Canterbury Christ Church University, and Director of the Sidney De Haan Research Centre for Arts and Health. He has worked in the field of health promotion and public health for over twenty-five years, and has made contributions to research, practice and training on HIV/AIDS prevention, sex education, international travel and health and the health promoting school in Europe. His current interests relate to arts and heath and particularly the potential value of group singing for health and wellbeing.

  Betina Dybbroe er professor og leder af Center for Sundhedsfremmeforskning ved Roskilde Universitet. Hun forsker bl.a. i sundhedsfremme i arbejdslivet, ulighed i sundhed, hvad det vil sige at være patient i det danske sundhedsvæsen samt i borgerinddragende metoder.

  Peter Vuust er hjerneforsker, jazzbassist, komponist og orkesterleder. Han er professor ved Det Jyske Musikkonservatorium og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet samt leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Music in the Brain.

  Theo Stickley is Associate Professor of Mental Health at the University of Nottingham. He is one of the most highly published academics in the world on arts and health, especially qualitative research approaches. In the UK he led the ESRC Seminar Series on Arts, Health & Wellbeing and has helped form the Special Interest Group of the same name in the Royal Society for Public Health.

  Anita Jensen er postdoc. ved Videnscenter for Kultur og Sundhed (NOCKS), Aalborg Universitet. Hun forsker i sammenhængen mellem livskvalitet og mental sundhed gennem borgers/patienteres aktive deltagelse i kunst- og kulturaktiviteter. Anita har udviklet tværfaglige samarbejder indenfor feltet i såvel Storbritannien som Danmark.

  Eva Bojner Horwitz is Cultural Health researcher, Education Director and co-founder at the Center for Social Sustainability at Karolinska Institutet and affiliated to Uppsala University (social medicine). Her research focuses are alexithymia, creative achievement, cultural health, embodiment, emotional learning, emotional regulation and the impact of creative arts in health care settings.

   

  Wenche Torrissen er førsteamanuensis i drama og teater ved Høgskulen i Volda og har en ph.d. fra Royal Holloway, University of London. Hun har organisert  en rekke teater- og helseprosjekter i Sør-Afrika og Norge, og for øyeblikket arbeider hun med et forskningsprosjekt, som omhandler teater og helse.

  Wendy Gallagher is Arts and Health Partnership Manager at the Whitworth Art Gallery and Manchester Museum, University of Manchester. Wendy leads their partnership with Central Manchester University Hospitals and has developed a range of health and culture programmes that are delivered in both clinical and museum settings.

  Mette Steenberg er ph.d. i Semiotik og daglig leder af Læseforeningen, som er en social frivillig forening, der arbejder for at bringe alle mennesker uanset baggrund ind i litteraturen. Dertil er Mette tilknyttet Interacting Minds Centre på Aarhus Universitet, hvor hun forsker i relationen mellem litterær læsning og mental sundhed.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.