Konflikthåndtering

Når mennesker er sammen, opstår der uundgåeligt konflikter. Derfor er du som professionel nødt til fra tid til anden at træde ind i spændingsfelter. Det kan fx være konflikter mellem to unge, mellem dig og en elev/borger/patient eller mellem dig og en kollega. De fleste oplever konflikter som ubehagelige, men hvis du lærer at håndtere dem professionelt, kan ubehaget minimeres.

Kurset er praksisnært, og du får værktøjer til både at forebygge og håndtere igangværende konflikter samt mulighed for at se på din egen rolle i konfliktfyldte situationer.

Formål

At du kvalificeres til at afværge egne og andres konflikter, der er under opsejling samt til at løse en konflikt konstruktivt.

Udbytte

 • Du får viden om, hvad konflikter er, og hvordan de udvikler sig.
 • Du får indsigt i, hvilken rolle du selv spiller i konflikter, og hvordan du aktivt kan agere mest hensigtsmæssigt.
 • Du får redskaber til at nedtrappe spændingsfeltet; både i konflikter, som du selv er en del af, og når du oplever konflikter blandt andre.
 • Gennem træning bliver redskaberne så velkendte for dig, at du – i forlængelse af kurset – vil kunne nedtrappe spændingsfyldte situationer både på dit arbejde, i familielivet og i alle andre sammenhænge, du indgår i.

Målgruppe

Kurset henvender sig til professionelle, som ønsker at styrke kompetencen til at afværge og nedtrappe konflikter. Det være sig fx socialrådgivere, sygeplejersker, læger, vejledere, lærere og pædagoger. • Share Buttons • Underviser


  Malene Klindt Bohni, cand. psych., er privatpraktiserende psykolog. Hun er specialiseret i udredning og behandling af OCD, angst og traume, hvor hun anvender den kognitive tilgang. Malene har børn, unge og voksne i terapi, rådgiver familier og pårørende samt holder kurser og foredrag om fx kognitiv adfærdsterapi, den motiverende samtale og konflikthåndtering. Endelig superviserer hun pædagogisk og sundhedsfagligt personale samt psykologer.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.