Kognitiv vejleder-uddannelse

Alle, der arbejder med unge, kan have stor faglig og personlig glæde af at benytte kognitiv metode. Den kognitive metode er videnskabelig veldokumenteret og anerkendt som en af de allermest effektive interventionsmetoder i arbejdet med en bred vifte af menneskelige problemstillinger. Samtidig har den kognitive metode vist sig at være den mest effektive, når det gælder behandling af mere alvorlige lidelser som angst, depression og misbrugstilstande.

Mistrivsel forekommer ind imellem i alles liv, og som professionel der arbejder med unge, står man ofte med et ungt menneske, der viser tegn på mistrivsel. Tal fra sundhedsstyrelsen viser, at cirka 20% af 11-15-årige dagligt viser tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed; de er fx kede af det, nervøse eller føler sig udenfor. Mistrivsel kan stå i vejen for, at den unge kan gennemføre en uddannelse, og psykiske problemer er således årsagen til op mod 60 % af frafaldet på ungdomsuddannelser.

Som vejleder, underviser, mentor m.m. skal man ikke behandle unge, der mistrives, men man spiller en vigtig rolle i at hjælpe dem med at lave positive livsforandringer og ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Og her er den kognitive metode særdeles effektiv. Den kan anvendes på tværs af professioner og på forskellige niveauer og er let tilgængelig samt nem at implementere.

Opbygning og indhold 

Uddannelsen består af fire moduler, og indholdet på modulerne er følgende:

 • Modul 1: Emotionelle problemer blandt unge
 • Modul 2: Unges selvdestruktivitet
 • Modul 3: Angst og stress blandt unge
 • Modul 4: Opsamling, implementering i praksis, træning og supervision

Læs mere om modulerne 

Formål 

At du kvalificeres til at anvende den kognitive metode og dens teknikker og redskaber i dit daglige arbejde med sårbare unge, så du kan støtte dem i at lave positive livsforandringer og gennemføre deres uddannelse.

Udbytte

 • Du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over den enkeltes problemstillinger samt danne rammen om en struktur i samtalen, der gør dit arbejde med unge mere kvalificeret og målrettet.
 • Du bliver klædt bedre på til at støtte unge, der mistrives eller har psykiske problemer.
 • Du får et indgående kendskab til, hvordan forskellige psykiske problemer som depression, angst og selvskadende adfærd viser sig, og hvordan du med konkrete teknikker og redskaber kan hjælpe unge med disse problemer.
 • Du får redskaber til at arbejde med fastholdelse af frafaldstruede unge.
 • Gennem træning bliver teknikkerne og redskaberne i den kognitive metode så velkendte for dig, at du rutinemæssigt vil kunne anvende dem i samtaler med de unge, du er i kontakt med.

Målgruppe  

Uddannelsen henvender sig bredt til alle, der arbejder med unge; herunder fx vejledere, undervisere, pædagoger, coaches, mentorer og socialrådgivere.

Tidligere deltager udtaler

“Meget hands-on og brugbare værktøjer, man kan gå direkte hjem og bruge. Underviseren er 100% i øjenhøjde. Hun bruger masser af praksiseksempler og er en kompetent og faglig stærk underviser.” 

Optagelseskrav

Det er en forudsætning for optagelse på Kognitiv uddannelse, at du har gennemført vores grundkursus i kognitiv metode eller har erhvervet tilsvarende kvalifikationer på anden vis. I det sidste tilfælde bedes du kontakte os, så vi sikrer, at du har de rette kvalifikationer og hermed mulighed for at opnå det optimale udbytte af at deltage i vores kognitive uddannelse.

Til orientering afholdes næste grundkursus den 18. – 19. september 2018.

Læs mere om grundkurset  • Share Buttons • Underviser


  Malene Klindt Bohni, cand. psych., er privatpraktiserende psykolog. Hun er specialiseret i udredning og behandling af OCD, angst og traume, hvor hun anvender den kognitive tilgang. Malene har børn, unge og voksne i terapi, rådgiver familier og pårørende samt holder kurser og foredrag om fx kognitiv adfærdsterapi, den motiverende samtale og konflikthåndtering. Endelig superviserer hun pædagogisk og sundhedsfagligt personale samt psykologer.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.