Kognitiv metode

– vejledning af sårbare unge

Alle, der arbejder med børn og unge, kan have stor faglig og personlig glæde af et kursus i kognitiv metode. Den kognitive metode er videnskabelig veldokumenteret og anerkendt som en af de allermest effektive interventionsmetoder i arbejdet med en bred vifte af menneskelige problemstillinger. Samtidig har den kognitive metode vist sig at være den mest effektive, når det gælder behandling af mere alvorlige lidelser som angst, depression og misbrugstilstande.

Mistrivsel forekommer ind imellem i alles liv. Som professionel, der arbejder med unge, står man ofte med et ungt menneske, der viser tegn på mistrivsel. Tal fra sundhedsstyrelsen viser, at cirka 20 % af 11-15-årige dagligt viser tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed; de er fx kede af det, nervøse eller føler sig udenfor. Mistrivsel kan stå i vejen for, at den unge kan gennemføre en uddannelse. Således er psykiske problemer årsagen til op mod 60 % af frafaldet på ungdomsuddannelser.

Som vejleder, underviser, mentor m.m. skal man ikke behandle unge, der mistrives. Men man spiller en vigtig rolle i at hjælpe dem med at lave positive livsforandringer og ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Og her er den kognitive metode særdeles effektiv. Den kan anvendes på tværs af professioner og på forskellige niveauer og er let tilgængelig samt nem at implementere.

Formål 

At du får en grundlæggende introduktion til den kognitive metode samt dens teknikker og redskaber, så du kan støtte unge i at lave positive livsforandringer og gennemføre deres uddannelse.

Udbytte

 • Du får indsigt i filosofien og centrale antagelser inden for kognitiv metode; herunder hvordan man øger fleksibiliteten i tænkningen.
 • Du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over den enkeltes problemstillinger samt danne rammen om en struktur i samtalen, der gør dit arbejde med unge mere kvalificeret og målrettet.
 • Du bliver klædt bedre på til at støtte unge, der mistrives eller er i risiko for at falde fra en uddannelse.
 • Du får kendskab til den kognitive metodes teknikker og redskaber.
 • Du får værktøjer til at optimere dine samtaler med unge, også når tiden er knap.

Målgruppe 

Kurset henvender sig bredt til alle, der arbejder med unge; herunder fx vejledere, undervisere, pædagoger, coaches, mentorer og socialrådgivere.

Kognitiv uddannelse 

Der tilbydes en uddannelse på fire moduler som overbygning til grundkurset. Læs mere om uddannelsen her. • Share Buttons • Underviser


  Malene Klindt Bohni, cand. psych., er privatpraktiserende psykolog. Hun er specialiseret i udredning og behandling af OCD, angst og traume, hvor hun anvender den kognitive tilgang. Malene har børn, unge og voksne i terapi, rådgiver familier og pårørende samt holder kurser og foredrag om fx kognitiv adfærdsterapi, den motiverende samtale og konflikthåndtering. Endelig superviserer hun pædagogisk og sundhedsfagligt personale samt psykologer.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.