Ildsjælecoachuddannelse

– lær at coache forskellige typer af unge

På ildsjælecoachuddannelsen lærer du at anvende dybdegående metoder, der går ind og bryder uhensigtsmæssige mønstre og vaner hos unge, og som styrker relationen mellem dig og den unge.

Bruddet med de uhensigtsmæssige mønstre kan være grobund for, at unge lærer at forandre negative og begrænsende tankemønstre til styrkende tanker. Det kan danne grundlag for tilsvarende styrkende handlinger. Unge er ofte ”ude af sig selv” i en tid med højt tempo og mange valg, og derfor vil der være fokus på, hvordan du gennem mindfulnessøvelser kan styrke unge i at mærke sig selv og finde roen indefra.

Du lærer endvidere at skelne mellem selvværd og selvtillid og vil under uddannelsen lære hvilke øvelser, der kan fremme begge dele både hos de unge og hos dig selv.

Under uddannelsen bliver du fortrolig med en coachmodel, der er tilpasset, så du kan bruge den som tilgang i din kommunikation med forskellige typer af unge – fx indadvendte, udadvendte eller sensitive unge. Det er vigtigt at være fleksibel i kommunikationsformen med unge for at bevare forbindelsen med dem.

Der tages udgangspunkt i real life cases om aktuelle børne- og ungdomsproblemer, og der arbejdes ud fra et oplevelsesorienteret syn på mennesket, hvilket betyder, at du inddrager dig selv i dit møde med andre.

Undervisningen er fagligt baseret på kognitiv coaching, og metoderne hentes blandt andet fra den narrative verden, skyggeside-teorier, den positive psykologi og læringsstile.

Opbygning og indhold 

Uddannelsen består af tre modulerne, og indholdet på modulerne er følgende:

 • Modul 1: Coaching i grupper
 • Modul 2: Den svære samtale
 • Modul 3: Nærvær og kommunikation

Læs mere om modulerne

Formål

At du kvalificeres til at anvende coachingmetoder og -redskaber, som kan bryde uhensigtsmæssige mønstre hos forskellige typer af unge samt styrke deres selvværd.

Udbytte

 • Du får et indgående kendskab til, hvordan du kan coache unge.
 • Du får metoder til at anvende mindfulness i dit daglige arbejde.
 • Du får indsigt i, hvordan unge kan lære af hinanden og forstå sig selv dybere via spejling i andre unge.
 • Du får indsigt i et tidstypisk familieliv og dets påvirkning på de unge.
 • Du får trænet din evne til at være nærværende i kommunikationen med unge samt trænet, hvordan den kognitive metode kan anvendes i arbejdet med unge.
 • Du bliver i stand til at samtale med unge om svære emner som fx selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, lavt selvværd og angst.

Målgruppe 

Undervisere, vejledere, mentorer og andre der arbejder med unge.

Intern eksamen

Uddannelsen består af tre moduler, og det sidste modul afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er mulighed for at blive reeksamineret. Reeksamen foregår via Skype.

Optagelseskrav

Det er en forudsætning for optagelse på ildsjælecoachuddannelsen, at du har gennemført vores 2-dages grundkursus i teenagecoaching eller har erhvervet tilsvarende kvalifikationer på anden vis. I det sidste tilfælde bedes du kontakte os, så vi sikrer, at du har de rette kvalifikationer og hermed mulighed for at opnå det optimale udbytte af at deltage i vores ildsjælecoachuddannelse.

Til orientering afholdes grundkurset næste gang den 18. – 19. september 2018.

Læs om grundkurset • Share Buttons • Underviser


  Pia Beck er indehaver af Hverdagens Helte, hvor hun er familieterapeut, teenage- og familiecoach. Hun underviser endvidere på selvværdsforløbet Teenpower, som er afholdt for grupper af unge de sidste 9 år. Pia holder desuden foredrag for unge, forældre og fagpersoner.

  Pia er yogalærer og mindfulnesstræner og har meget erfaring med stressreduktion i arbejdet med børn og unge. Hun inddrager blandt andet åndedrætstræning og meditationer i hendes kurser og uddannelser.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.