Hjernesmart undervisning

– i en digital tidsalder

Hjernen følger bestemte spilleregler. Hvis vi ikke kender og mestrer dem, bliver mange læringssituationer mere op ad bakke, end de behøver at være.

Kursets underviser Anette Prehn har oversat hjernens spilleregler til praktisk pædagogik, og hun præsenterer, hvilke “små skru” du kan lave for at gøre din undervisning mere engagerende for elevernes/de studerendes hjerner. Herunder fremhæver Anette fx, hvilken betydning fysisk aktivitet, variation og nærvær har for elevernes læring, samt hvilket pædagogisk potentiale der ligger i, at eleverne/de studerende kender til hjernens amygdala og arbejdshukommelse.

Du bliver også inspireret til, hvordan du som underviser kan fremme et hjernesmart læringsrum med relevant inddragelse af digital teknologi – uden at lade dig diktere af det digitale. Et læringsrum, hvor der er en god balance mellem offline og online. Ifølge hjerneforskning forankres læring nemlig ikke, når opmærksomheden flakker. Derfor er der brug for, at du som underviser sætter klare rammer for elevers brug af internettet og personlige devices i undervisningen. Endelig får du også inspiration til, hvordan du kan klæde dine elever på til livet i en digital tidsalder, og hvordan både du og de bliver bevidste om, hvilke “stier” i hjerne der skabes, styrkes, svækkes og potentielt mistes gennem hverdagens mange valg og aktiviteter.

Anette Prehn underviser selv hjernesmart, og du får derfor afprøvet alle ideerne og metoderne på egen krop. Dette klæder dig på til at undervise med hjernen “in mente” i din praksis i umiddelbart forlængelse af kurset.

Formål

At styrke dig i at gøre din undervisning mere hjerneengagerende, varieret og relevant og at træde i karakter som klasseleder i en digital tidsalder.

Udbytte 

På kurset udforsker vi:

 • Hvad er læring fra et hjerneperspektiv?
 • Hvad er de fire nøglekomponenter i design af hjernesmart undervisning, og hvordan bruger du dem i praksis?
 • Hvad betyder forskellige hjernestrukturer for læring (hippocampus, pandelapperne, arbejdshukommelsen og amygdala)?
 • Hvordan finder vi en god balance mellem offline og online, som fremmer børn og unges læring?
 • På hvilke måder kan den digitale verden gøres til en gave til klasseledelsen?
 • Hvordan træder du i karakter som Energiminister og Opmærksomhedsdirektør og fremmer nærvær, fællesskab og dannelse i klasserummet?
 • Hvilke hjernespilleregler bør elever kende for at kunne fremme – og tage ansvar for – deres egen læring?

Målgruppe

Kurset henvender sig til undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Tidligere deltager udtaler

“Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har været på et så inspirerende kursus. Normalt, når jeg er på kursus, keder jeg mig på et eller andet tidspunkt. Det gjorde jeg ikke her!!! Jeg fik en MEGET bedre forståelse af hjernen på et plan, hvor jeg kan bruge det i praksis i forhold til eleverne – og det gælder både i min undervisning og studievejledning. Jeg er ved at planlægge næste skoleår og tænker allerede meget af min nye læring ind. Jeg anbefaler allerede HJERNESMART UNDERVISNING I EN DIGITAL TIDSALDER til alle, der gider at høre på mig, og min mand må med jævne mellemrum høre mig referere til det – når jeg kommer i tanker om endnu en spændende ting fra dagen.” Trine Jensen, cand.mag., Odense Katedralskole • Share Buttons • Underviser


  Anette Prehn er sociolog, facilitator, foredragsholder og forfatter til en række bøger om hjernens spilleregler. Hun opdagede for ca. 10 år siden, at hjernen følger bestemte spilleregler, men at stort set ingen kender dem. Og at selv de mennesker, der vist nok har hørt om dem, ikke ved hvordan de skal bruges.

  Anette Prehn har en særlig even til at forklare komplekse ting enkelt, jordnært, metaforisk og brugbart og til at udvikle metoder, der gør det let for mennesker at gøre hjernen til en medspiller i deres hverdag.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.