Hjernens potentiale

– dynamisk testning og træning

Hvorfor tester vi børn og unge med indlæringsvanskeligheder og diagnoser? Hvilke spørgsmål kan vi ikke finde svar på i en traditionel test? Findes der andre måder at teste på end dem, vi bruger i Danmark? Og kan vi udvikle og træne os ud af funktionsproblemer, som vi tidligere troede var uforanderlige?

Viden om hjernens plasticitet, dynamisk testning og nye træningsmuligheder aktualiserer i den grad disse spørgsmål. Det er en viden, som udfordrer vores opfattelse af diagnoser og indlæringsproblemer som statiske tilstande og hermed store dele af vores specialpædagogiske praksis.

Men frem for alt giver den dybere forståelse af hjernens forandringspotentiale et nyt håb. Et håb om at vi kan påvirke udviklingen af hjernen livet igennem og på den måde blive bedre til at understøtte udvikling og læring for børn og unge, som har særligt brug for det.

På konferencen præsenteres du for den nyeste viden om hjernens plasticitet samt for nye perspektiver på testning og træning af mentale kompetencer. Du får også inspiration til, hvordan du – fra pædagogiske og didaktiske perspektiver – kan arbejde med udgangspunkt i børn og unges potentiale og ikke ud fra deres funktionsnedsættelser og indlæringsforstyrrelser. Endelig zoomes der ind på hvilke muligheder, dilemmaer og perspektiver det hele har for den fremtidige specialpædagogiske indsats.

Vel mødt til en spændende konference, hvor vi har samlet de førende eksperter inden for området. Eksperterne er blandt andet inspireret af den kognitive udviklingspsykolog og professor Feuerstein, der er kendt for sit banebrydende arbejde med dårligt fungerende og udviklingsforstyrrede børn og unge.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til lærere, pædagoger, vejledere, psykologer, talepædagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter, som arbejder i og omkring grundskolen, efterskoler, PPR, bosteder og øvrige institutioner for børn og unge.

Se programmet her • Share Buttons • Oplægsholdere


  Troels Wesenberg Kjær er Ph.d. og specialeansvarlig overlæge i klinisk neurofysiologi ved neurofysiologisk center, Roskilde Sygehus samt ekstern lektor ved Københavns Universitet. Hans forskningsfelt er fokuseret på hjernen; herunder specielt hvordan vi kan måle og påvirke hjernens funktion.

  Troels er medforfatter til bøgerne “Knivskarp – fra normal til genial på 6 Uger” og ”12 Minutter til Succes – om meditation”.

  Jens Wilbrandt er psykolog og specialiseret i spændingsfeltet mellem neuropsykiatri- og psykologi og pædagogisk psykologi.

  Jens har været konsulent på det specialpædagogiske skoleområde, hvor han har arbejdet med elever med udviklingsforstyrrelser. Herfra har han solid erfaring med forskellige former for test af børn og unge. Endelig er Jens certificeret i dynamiske test- og træningsredskaber af Feuerstein Instituttet i Jerusalem, hvor der fokuseres på at afdække potentialer frem for det aktuelle funktionsniveau.

  Aktuelt arbejder Jens som rådgiver for Midtfyns Gymnasium i forbindelse med deres særlige stx-tilbud for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser samtidig med, at han fungerer som selvstændig supervisor, underviser, foredragsholder og konsulent.

  Lars Røgilds er cand. mag. og lektor i pædagogik og psykologi. Lars er den eneste dansk certificerede træner i Feuerstein metoderne FIE-Standard og IE-Tactile, og han er tilknyttet Dansk Feuerstein Center, der tilbyder kurser i Feuersteins træningsmetoder.

  Lars er medredaktør af bogen “Dynamisk Assessment”, som ud over en generel introduktion til begrebet dynamisk assessment giver en specifik præsentation af den israelske professor Reuven Feuersteins særligt udviklede metode “Learning Propensity Assessment Device (LPAD)”.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.