Forebyg og håndtér mobning

Mobning og dårlig trivsel er et alvorligt problem i mange danske skoleelevers tilværelse. Som professionel voksen er mobning et fænomen, der både kan efterlade frustration, tvivl og magtesløshed. For hvad gør man som professionel, når man gerne vil forebygge mobning eller hjælpe de elever, der bliver offer for mobning?

Mobning er en kompleks og vanskelig størrelse, der ikke lader sig løse med simple metoder. Forebyggelse og tackling af mobning kræver viden om mobning som fænomen samt viden om, hvordan mobning bedst kan undgås og håndteres, og det får du på kurset.

Kurset er baseret på forskning om mobning og interventioner; herunder eXbus – Exploring Bullying in School. I projektet undersøges det, hvordan mobning bliver til, vedligeholdes, forandrer sig og eventuelt ophører.

På kurset tages der udgangspunkt i eksempler fra din praksis, og der veksles mellem oplæg, øvelser, vidensdeling og refleksion.

Formål 

At du kvalificeres til at forebygge mobning, vurdere mobbemønstre og håndtere mobning.

Udbytte

 • Du får en introduktion til teorier om fænomenet mobning, som vil hjælpe dig til at forstå og genkende mobbemønstre i din praksis.
 • Du får viden om interventioner mod mobning, som du kan bruge i dit arbejde med forebyggelse og håndtering af mobning.
 • Du får en skabelon til vurdering af mobbemønstre, som kan bruges til analyser og planlægning af tiltag i din praksis.
 • Du får inspiration til, hvordan du kan lave en mobbehandleplan.

Målgruppe

Kurset henvender sig til undervisere, pædagoger, ledere og andre, der arbejder med børn og unge i grundskolen, på ungdomsuddannelserne samt på fritidsområdet. • Share Buttons • Underviser


  Stine Kaplan Jørgensen har netop afsluttet sin ph.d. om mobning og interventioner på DPU, Aarhus Universitet, og hun er ansat som adjunkt ved Institut for Skole og Læring på Professionshøjskolen Metropol. Stine har mange års erfaring med undervisning i og vejledning om fx mobning, konfliktmægling og interpersonel kommunikation. Stine er tidligere uddannet cand.mag. i psykologi og kultur- og sprogmødestudier, og hun har en proces- og coachuddannelse samt en ID-terapeutisk basisuddannelse.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.