Formativ vurdering og feedback

Når elever/studerende gives feedback, sker det ofte med et ønske om at rådgive om, hvor de skal sætte ind for at forbedre sig. Om denne feedback fører til egentlige forbedringer hos eleven afhænger af den kontekst, feedbacken optræder i. Helt centralt i denne kontekst står vurdering.

Vurdering fremkalder hos mange tanker om eksamen, prøver og test. Disse vurderingstyper kaldes summative vurderinger, når de har til formål at dokumentere og kontrollere elevernes læring. Dette kursus lægger vægt på formativ vurdering, som beskriver vurderingsprocesser, der har til hensigt at fremme elevernes læring. Kurset tager afsæt i fem vigtige strategier, der samlet set beskriver arbejdet med formativ vurdering:

1) at tydeliggøre, dele og skabe forståelse for læringsmål og succeskriterier.

2) at iscenesætte klasserumsdiskussioner, aktiviteter og læringsopgaver, der frembringer evidens om læring.

3) at give feedback, der fører læringen fremad.

4) at aktivere eleverne som undervisningsressourcer for hinanden.

5) at aktivere eleverne som ejere af egen læring.

International forskning viser entydigt, at det er denne fortløbende formative vurdering og feedback, der giver størst udslag på elevernes præstationer. Kurset tager afsæt i denne forskning og omsætter den til praksisnære tiltag.

Formål

At du kvalificeres til at organisere forskellige typer af vurderings- og feedbackaktiviteter, der styrker dine elevers/studerendes læring mest muligt.

 Udbytte

 • Du får indsigt i det teoretiske fundament for arbejdet med udviklingen af effektive vurderings- og feedbackpraksisser.
 • Du får strategier til anvendelsen af formativ vurdering; herunder fremadrettet feedback samt kammerat- og selvvurdering.
 • Du får kendskab til en bred vifte af værktøjer og teknikker, som kan styrke både lærerens og elevernes beslutninger om, hvad næste skridt er.
 • Du får indblik i, hvordan formativ vurdering og feedback kan støtte den skriftlige og den mundtlige dimension af undervisning.
 • Du får lejlighed til at diskutere, hvilke implikationer en formativ vurderings- og feedbackpraksis har for undervisningspraksis; herunder for forventninger til lærer- og elevroller.

Målgruppe 

Kurset henvender sig til undervisere i hele uddannelsessystemet lige fra grundskolen til universitetet. • Share Buttons • Underviser


  Marie Neergaard Hansen er ansat som adjunkt på Professionshøjskolen Absalon, Center for Skole og Læring med sine primære funktioner i efter- og videreuddannelsen. Desuden har hun tilknytning til læreruddannelsen som underviser samt til forskningsmiljøet ”Læringsfællesskaber og socialt mobilitet”.

  Marie er uddannet cand. mag. i sprogpsykologi og har tidligere været efterskolelærer. Hun har arbejdet indgående med formativ vurdering- og feedback og er aktuel med udgivelsen ”Fælles om læring – formativ vurdering i teori og praksis”, der udkommer oktober 2017 hos Dafolo.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.