Feedback, der virker

Når der gives feedback, sker det med et ønske om at rådgive eleverne/de studerende om, hvor de skal sætte ind for at forbedre sig. Selvom underviserne bruger lang tid på at formulere skriftlig feedback, ender den alligevel ofte uåbnet i Lectio eller på bunden af skoletasken. Eleverne/de studerende virker umotiverede i forhold til at læse feedbacken, og underviserne oplever at påpege de samme fejltyper igen og igen.

Det at give og modtage feedback er ofte en skriftlig proces, som ikke involverer andre end den enkelte elev/studerende og underviseren. Det kan være svært at knytte feedback til undervisningsaktiviteter, fordi det åbner for en række problemstillinger:

 • Hvordan aktiverer man resten af klassen, mens man taler med den enkelte?
 • Hvordan motiverer man elever/studerende til at arbejde med omskrivning af tekster?
 • Hvordan kvalitetssikrer man sin feedback?
 • Hvordan faciliterer man peer feedback?
 • Hvordan giver man konstruktiv og motiverende feedback til både stærke og svage elever/studerende?

Formål

At du kvalificeres til at organisere forskellige typer af læringsrum struktureret omkring den feedbackmetode, som styrker dine elevers/studerendes læring mest muligt.

Udbytte

 • Du får indsigt i forskellige teorier om forholdet mellem feedback, undervisning og læring samt viden om, hvordan disse anvendes i praksis.
 • Du bliver klædt på til at agere i rollen som vejleder og facilitator; herunder til at organisere forskellige typer læringsrum struktureret omkring feedback.
 • Du får afprøvet både summative og formative feedbackformer og får hermed indsigt i deres særlige styrker og svagheder i forhold til stilladsering af elevernes/de studerendes læreprocesser.
 • Du får kendskab til en bred vifte af feedbackemner og -handlinger, og du får arbejdet caseorienteret med forholdet mellem undervisning, skriftlige opgaver og feedback.
 • Du får de forskellige feedbackmetoder ind under huden og trænes til at omsætte dem til brug i det daglige arbejde.

Målgruppe 

Kurset henvender sig til undervisere i hele uddannelsessystemet lige fra grundskolen til universitetet. • Share Buttons

  Share on FacebookShare on LinkedIn


 • Underviser


  Anne Smedegaard er ph.d. og cand. mag. i dansk og filosofi. Hun er specialiseret i feedback, skriftlige genrer og vejledning og har forsket i både gymnasiedidaktik og universitetspædagogik.

  Anne er ansat som specialkonsulent hos TEACH, som er Humanioras universitetspædagogiske center på Københavns Universitet. Her holder hun kurser om feedback for universitetets undervisere. Hun underviser og vejleder desuden på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns universitet.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.