Eksamensangst

I konkurrencesamfundet er der en stigende tendens til, at vi bliver vurderet og får værdi gennem dét, vi præsterer frem for gennem dem, vi er. Uddannelsessystemet repræsenterer om noget dette. Afleveringer, fremlæggelser og eksamener er en vigtig del af de fleste uddannelser, og elevernes indsats bliver konstant målt og vejet.

De fleste er lidt nervøse, når de skal til eksamen, men for nogle elever bliver eksamensangsten så overvældende og belastende, at den er hæmmende for dem. Det kan i værste tilfælde ende med, at de ikke gennemfører den uddannelse, de drømmer om. Meget tyder på, at andelen af unge, der lider af eksamensangst, er stigende. Derfor er der brug for, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder hjælp og støtte.

Formål

At du kvalificeres til at arbejdet individuelt med eksamensangst samt til at tilrettelægge kurser i eksamensangst.

Udbytte

 • Du får viden om eksamensangst.
 • Du får konkrete metoder og redskaber til at støtte eleverne; både individuelt og på kurser for flere elever/studerende.
 • Du får kendskab til centrale begreber i den kognitive adfærdsterepeutiske tilgang og forståelse, som kurset er baseret på.
 • Du får afprøvet alle de metoder og redskaber, der introduceres.

Målgruppe 

Kurset henvender sig til vejledere, undervisere, mentorer, studenterrådgivere m.fl., som ønsker at tilbyde individuel hjælp og/eller kurser for elever og studerende, der lider af eksamensangst. • Share Buttons

  Share on FacebookShare on LinkedIn


 • Underviser


  Malene Klindt Bohni, cand. psych., er privatpraktiserende psykolog. Hun er specialiseret i udredning og behandling af OCD, angst og traume, hvor hun anvender den kognitive tilgang. Malene har børn, unge og voksne i terapi, rådgiver familier og pårørende samt holder kurser og foredrag om fx kognitiv adfærdsterapi, den motiverende samtale og konflikthåndtering. Endelig superviserer hun pædagogisk og sundhedsfagligt personale samt psykologer.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.