Den motiverende samtale

– hjælp unge med at vælge retning og holde kurs

”Den motiverende samtale” er en tilgang til at tale om forandringer, der virker. Metoden er internationalt anerkendt og virksom på tværs af en lang række områder. Kurset stiler mod at gøre dig endnu bedre til at tale med unge, der ser ud til at mistrives og hjælpe dem med at skabe indre motivation for forandring. Fx unge med en høj fraværsprocent, et misbrug eller afbrudte uddannelser bag sig.

I arbejdet med unge kommer man nemt til at være den, der argumenterer for forandring, mens den unge argumenterer imod. Den motiverende samtale giver dig redskaber til at undgå dette og i stedet – på en empatisk og støttende måde – at hjælpe den unge til at fremkalde og afklare egne overvejelser om forandringer.

I den motiverende samtale gøres den unge til en aktiv og ansvarlig medspiller for egen udvikling og trivsel. Som professionel understøtter du, at samtalen er med til at styrke den unges ressourcer og tro på egne evner. Dermed øger du sandsynligheden for, at den unge gennemfører nødvendige forandringer.

Kurset er praksisrettet, og der veksles mellem undervisning, demonstrationsvideoer og øvelser.

Formål

At du kvalificeres til at gennemføre den motiverende samtale og hermed får lettere ved at hjælpe unge med at fremkalde og afklare egne overvejelser om forandringer, som vil være de bedste for den unge.

Udbytte

 • Du får et grundigt kendskab til teorier om motivation og forandring.
 • Du får redskaber og teknikker til at komme uden om modstand, så du kan hjælpe de unge med at ændre uhensigtsmæssige vaner og lave positive livsforandringer.
 • Du får redskaber til at ”modstå ordnerrefleksen” og i stedet hjælpe den unge til selv at blive afklaret omkring, hvad der er bedst for ham eller hende.
 • Gennem træning bliver metoderne i den motiverende samtale så velkendte for dig, at du rutinemæssigt vil kunne anvende dem i samtaler med unge og hermed gøre samarbejdet med den unge professionelt og konstruktivt.

 Målgruppe

Kurset henvender sig til vejledere, undervisere, mentorer, sagsbehandlere, coaches og andre, der arbejder med unge. • Share Buttons • Underviser


  Malene Klindt Bohni, cand. psych., er privatpraktiserende psykolog. Hun er specialiseret i udredning og behandling af OCD, angst og traume, hvor hun anvender den kognitive tilgang. Malene har børn, unge og voksne i terapi, rådgiver familier og pårørende samt holder kurser og foredrag om fx kognitiv adfærdsterapi, den motiverende samtale og konflikthåndtering. Endelig superviserer hun pædagogisk og sundhedsfagligt personale samt psykologer.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.