Breathe SMART: Forløs traumer via åndedrættet

Jakob Lund er underviser, kropsterapeut, foredragsholder og arbejder for den verdensomspændende organisation IAHV (International Association for Human Values). Under denne organisation startede Jakob i år 2000 foreningen Breathe SMART Danmark, hvis formål er at formidle åndedræts- og meditationsteknikker som en vej til at skabe positive livsforandringer. Breathe SMART er et resocialiseringsprogram, der primært henvender sig til nuværende og tidligere kriminelle og indsatte.

I foredraget fortæller Jakob Lund levende om sit virke og videreformidler viden og erfaring fra området, og aftenen afsluttes med, at tilhørerne guides igennem små krops- og åndedrætsteknikker.

Fundamentet for Jakobs virke er viden og metoder hentet direkte fra gammel østlig tradition suppleret og understøttet af en mere vestlig orienteret forskningstilgang, hvor dokumentation og effektmåling er i fokus.

Jakobs indsats og arbejde er særligt målrettet samfundets marginaliserede og socialt udsatte mennesker, som misbrugere og kriminelle, og han rejser ofte ud i verden og starter fængselsprojekter op. Samtidig arbejder Jakob med grupper af danske traumatiserede krigsveteraner. • Share Buttons • Foredragsholder


  Jakob Lund er underviser, kropsterapeut og foredragsholder. I år 2000 grundlagde Jakob organisationen Breathe SMART, hvis mål er at formidle åndedræts- og meditationsteknikkker som vej til at skabe positive livsforandringer.

  Jakobs arbejde er særligt målrettet samfundets marginaliserede og socialt udsatte mennesker, som misbrugere og kriminelle, Breathe SMART har for eksempel siden år 2003 haft et fast samarbejde med den danske kriminalforsorg.

  I november 2017 udkom bogen “Traumebehandling og resocialisering gennem åndedræt og meditation”, hvor Jakob Lund har bidraget med cases, øvelser og et kapitel om traumearbejde.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.