Uddannelse i børns sprogtilegnelse

Hvordan tilegner børn sig sprog, og hvordan understøtter jeg processen i praksis?

Disse spørgsmål er yderst relevante for alle, der arbejder med 0-6 årige børn. Forskning viser nemlig, at sprogtilegnelse er en kompliceret proces, der starter meget tidligt i barnets liv, og at mange børnehavebørn i Danmark har en ikke-alderssvarende sprogudvikling, når de forlader dagtilbudssystemet, hvilket kan have en negativ påvirkning på deres senere læsetilegnelse.

Samtidig viser forskning, at et stærkt sprogmiljø i dagtilbuddet kan have en gunstig effekt på barnets sprogtilegnelse til trods for et svagt hjemligt sprogmiljø. Derfor er vigtigt, at man som professionel har et vedvarende fokus på, hvordan man kan blive endnu bedre til at understøtte børns sprogudvikling i den daglige praksis.

Opbygning og indhold 

Uddannelsen består af fem moduler. På alle modulerne er der fokus på, hvordan viden om sprogtilegnelse kan omsættes til praksis. Indholdet på modulerne er:

 • Modul 1: Introduktion til sprogtilegnelse
 • Modul 2: Tilegnelse af fonologi
 • Modul 3: Tilegnelse af ordforråd og grammatik
 • Modul 4: Tosprogethed
 • Modul 5: Sprogvurderinger og sprog- og talevanskeligheder

Højt fagligt niveau og evidensbaseret praksis

Uddannelsens opbygning og længde giver deltagerne mulighed for at fordybe sig i sprogteoretisk stof og at reflektere over, hvordan egen praksis kan udvikles på baggrund af denne viden. Underviserne forsker i sprogtilegnelse, og de har solid erfaring i at undervise pædagogisk personale i børns sprog.

Praksisnær tilgang

Stimulering af børns sprog på et højt fagligt niveau kræver to ting – viden om sprogudviklingens milepæle og processer og rutine i at anvende sprogunderstøttende værktøjer som en fast del af den daglige pædagogiske praksis. Uddannelsen rummer begge perspektiver, og den løbende kobling til praksis styrker deltagernes kommende implementering af den nye viden om sprogtilegnelse.

Formål 

Formålet er, at du kvalificeres til at give 0-6 årige børn de bedste forudsætninger for at udvikle sproglige kompetencer samt en solid basis for deres senere skolegang.

Udbytte 

 • Du får indgående forskningsbaseret viden om sprogtilegnelse hos både et- og tosprogede børn.
 • Du får kompetencer og redskaber til at opkvalificere og videreudvikle de sproglige læringsmiljøer i daginstitutioner.
 • Du klædes på til at tolke og omsætte resultater fra sprogvurderingsmaterialer til praksis.
 • Gennem workshops får du mulighed for at tilrettelægge implementeringen af din nye viden til den daglige praksis.

Målgruppe 

Uddannelsen henvender sig til pædagoger og dagplejere samt øvrige professionelle, der arbejder med børn i alderen 0-6 år.

Forberedelse 

Som forberedelse til uddannelsen skal du læse bogen “Barnets sprogtilegnelse og pædagogisk praksis” skrevet af Justin Markussen-Brown. Se mere information om bogen under “Praktisk info”.

Muligt tilkøb af faglig sparring  

Forskning viser, at effekten af kompetenceudviklingsforløb er større, når undervisningen kombineres med faglig sparring, hvor der tages udgangspunkt i konkrete praksissituationer. Som supplement til de fem moduler er det derfor muligt at tilkøbe faglig sparring, hvor du får individuel feedback i forhold til implementeringen af din nye viden om sprogtilegnelse.

En sparringssession af 45 minutters varighed koster kr. 1.000 ekskl. moms. Sparringen foregår via telefon, skype eller face to face på Sprogklars kontor, Havnegade 29, 5000 Odense C.

Der kan også tilrettelægges en anden form for sparring i form af fx analyser af praksisvideo, gruppesparring eller sparringsmøder, som holdes lokalt hos dig/jer. I så fald laver Sprogklar et tilbud til dig/jer.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at tilkøbe faglig sparring, skal du sende en mail til Sprogklar på info@sprogklar.dk. Fakturaen for tilkøb af sparring udsendes fra Sprogklar, hvorimod fakturaen for uddannelsen udsendes fra Generator. • Share Buttons • Undervisere


  Justin Markussen-Brown er lingvist og har skrevet ph.d. om sprogpædagogik og efteruddannelse. Han er direktør og chefkonsulent i Sprogklar. Justin har bl.a. forsket i, hvordan pædagoger kan understøtte børns sprogudvikling, og hvordan pædagoger bedst muligt kan omsætte ny viden og nye værktøjer til praksis.

  Justin var en central aktør i udviklingen af Sprogpakken, som er Socialministeriets efteruddannelsestiltag, der formidler viden om børns sprog baseret på den nyeste forskningsbaserede viden om børns sprogtilegnelse samt viden om de aktiviteter, der fremmer den sproglige udvikling hos børnene.

  Fabio Trecca har en bachelorgrad i psykologi fra Roms Universitet “La Sapienza” og en kandidatgrad i kognition- og kommunikationsvidenskab fra Københavns Universitet. Han er ansat som konsulent hos Sprogklar. Fabio har skrevet ph.d. om sprogtilegnelse hos dansklærende børn. I sin forskning har han bl.a. fokuseret på, hvorfor danske sproglyde – sammenlignet med andre sprog – er sværere at forstå og lære for danske børn, og hvordan dette påvirker børnenes sproglige udvikling.

  Udover forskning underviser Fabio i sprogtilegnelse på logopædi- og audiologiuddannelserne på Syddansk Universitet.

   

  Sanne Schou Olsen har en bachelorgrad i logopædi og en kandidatgrad i audiologopædi, og hun er specialkonsulent og manager hos Sprogklar. Sanne har skrevet ph.d. om sprogbrugen hos børn med en typisk sprogudvikling, børn med sproglige udfordringer samt børn med høretab.

  Sanne er specialiseret i udredning af sproglige vanskeligheder, og i forskningen fokuserer hun på relationen mellem praksis og teori. Hun er derfor orienteret mod at omsætte forskningsresultater til konkrete eksempler og procedurer, som kan optimere sprogstimuleringsmiljøer i praksis.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.