Sex, hævn og video

- digital sexmobning, shaming og hævnporno Ordene fra overskriften fylder medierne i kølvandet på en række sager om hævnporno og sexmobning, hvor nøgenbilleder og krænkende...

Se mere »

Teenagecoaching

På kurset får du inspiration til at styrke unge i at have et teenageliv med mere mod, livsglæde og selvværd. Et teenageliv, hvor den unge...

Se mere »

Inklusion af unge med diagnoser

- inklusion i uddannelsessystemet Er du som underviser eller vejleder presset af øgede krav om at tilgodese unges forskellige forudsætninger for læring og deltagelse i...

Se mere »